Бир бора севги хакида янги шер узбекча шер севги хакида шер

Бир бора севги хакида янги шер
Бир бора севги хакида янги шер

Чарчадим не килай сени хам кутиб, 
коьяпман жонгинам сени унитиб. 
еслатган лахзалар ескирар оьтиб, 
келгин йонимга бир бора келгин. 
тунлар кун каби оьтказган кечам, 
чикмасди хайолинг йодимдан хечам. 
ей менинг дунйода ягона кизчам, 
келгин йонимга бир бора келгин. 
кутардим коьролмай висолинг интик, 
сени коьрибман жонимдан ортик. 
корларда йозган хатларим олгин, 
менинг йонимга бир бора келгин. 
мен кутган хийобон турарди жимиб, 
оьтардинг менга бир нафас кулиб. 
коьяйми сени енди унитиб, 
келмасанг бир бора менинг йонимга. 
дардларим йогьган йомгьирга айтиб, 
сени деб бу йоьлдан кетаман кайтиб. 
топилса калбимга малхамлар зора, 
келакол дийорим менга бир бора. 
осмонни кучган турналар келмас, 
бахорим кишда хам юрагим сезмас. 
сени кидирган изларим измас, 
бир бора келгин менинг йонимга. 
шамолда тебранган япроклар каби, 
йодимдан кетмасди лабингни тами. 
сени севдимми унитишгами, 
бир бора келмасанг менинг йонимга. 
Томчилар йерларга сароб бу туйгьу, 
бергани боьлди кулфату кайгьу. 
хушимда хуш йоьк коьзимда уйку, 
келмасанг бир бора менинг йонимга. 
оппок рангларда кунларим санаб, 
оьтмокда умрим хам йоьлинга караб. 
мен уни севардим гувохсан йо раб, 
келмаса бир бора менинг йонимга

Фикр қўшиш