МУЗЛАГАН БАХОРЛАРИМ узбекча шер севги хакида шер

МУЗЛАГАН БАХОРЛАРИМ

Жоним мени,дафн ет жоним, 
кондошдан йо’к дилни умиди. 
ко’нмокдадир шафакка коним, 
Таралмокда о’лимнинг хиди..! 

Мен хам едим,сенингдайин то’к, 
Яшар едим халоват-ла жим. 
Бугун еса мурдаман совук, 
Кафтларимни силамас хеч ким..! 

Дафн етгин еди бемалол, 
Юрагингдан ко’чириб исмим, 
Бу жасадим келмасдан малол, 
Тупрокка бер..!бекарор жисмим..! 

О’т йо’к енди,олов йо’к олов..! 
Йоколмасман ко’нглинг катини, 
Со’зларга хеч беролмам алдов, 
От гулханга севгим сатрини..! 

Кечир енди андухлар учун, 
Дилларингни ог’ритганим-чун. 
Тасалли йо’к..юзимда сукун.. 
Жим йотаман пойингда бугун! 

ко’лингни бос бу мажрух танга, 
О’ра уни тунга зимзийо. 
Тутганингча харир туманга, 
Со’нгги бора айлагин дуо. 
Дуо килгин токи хеч кимса, 
Хайотидан ерта кечмасин. 
Андух номли кудукда ташна, 
Ажаллардан шарбат ичмасин..! 

Тоинки мен,бир шо’рлик инсон, 
Мангуликда ором олай жим..! 
Мен кетарман сен колгин шойон, 
Музлаб колган бахорим маним..! 

Фикр қўшиш