Сиз барибир севиб коласиз. олсам хакида шер узбекча шеър севги хакида шеър согинч хакида шеър

Сиз барибир севиб коласиз. олсам хакида шер
Сиз барибир севиб коласиз. олсам хакида шер


Ериб кетар калбингиз тоши 
Окар кöздан ожизлик йоши 
Йетмас екан инсон бардоши 
Сиз барибир севиб коласиз. 

Юрак кургур топмайди таскин 
Кöнглингизга севги курар ин 
Тан олинг бир кунмас бир кун 

Сиз барибир севиб коласиз. 

Сиз магрурсиз биламан буни 
Сизни кутар бахтнинг бутуни 
Юрагиз ,,ох чеккан бир куни 
Сиз барибир севиб коласиз 

калбингизни нимталар армон 
Хатто юрак топмайди дармон 
Бу аслида худодан фармон Фикрлар 

Ериб кетар калбингиз тоши 
Окар кöздан ожизлик йоши 
Йетмас екан инсон бардоши 
Сиз барибир севиб коласиз. 

Юрак кургур топмайди таскин 
Кöнглингизга севги курар ин 
Тан олинг бир кунмас бир кун 
Сиз барибир севиб коласиз. 

Сиз магрурсиз биламан буни 
Сизни кутар бахтнинг бутуни 
Юрагиз ,,ох чеккан бир куни 
Сиз барибир севиб коласиз 

калбингизни нимталар армон 
Хатто юрак топмайди дармон 
Бу аслида худодан фармон 
Сиз барибир севиб коласиз...!!!

Хижрон кечасида келмаса уйку

Хижрон кечасида келмаса уйку Сани бедор этган менинг ёдимдур. Калбинга чук солса оташин туйгу. Алов булиб курингай манинг исмимдур....

Негадур хаёллар булмайди хеч жам

Билсам бу дунёда факат мен эмас, Хамма уз дардила куп яшар экан. Базида сукутда, базан хайратда, Икки жуфт икки дуст ажрашар экан. Акл бор хиз-туйгу, кунгил хотиржам, Негадур хаёллар булмайди хеч жам....

Бировнинг ёрига

Бировнинг ёрига ёр бўлганимча, Ёлғизлар ёрига қул булганим соз. Иймонга бош эгиб то ўлгунимча, Айрилиқ уйида тул бўлганим соз,...

Бошимни саждага қўйиб йиғладим

Орзулар йўлидан ОРТГА қайтолмай, Бечора қалбимни ўйиб тиғладим, Хаттоки онамга ДАРДИМ айтолмай, Бошимни саждага қўйиб йиғладим......

гийбат килманг илтимос

Баълки тогри кадамлар Кузатингларчи бироз Билиб билмай одамлар Гапирманглар илтимос......

Саробдан яралган мухаббат сузи

Саробдан яралган мухаббат сузи, Азобдан яралган мухаббат сузи, Аксим сурар недур мухаббат узи? Сездим дил тубида у чуг эмасму? Юракни тирнаган у тиг эмасму?......

Дунёнинг бир чети бум-буш булсаю

Дунёнинг бир чети бум-буш булсаю, Мен унда умрбод панох тополсам. Эхтимол азоблар унутар мени, Даргазаб кузидан буткул йуколсам....

Бахор-у ёзларим утяпти бир-бир

Бахор-у ёзларим утяпти бир-бир. Бу киска дунёда кискадир умр. Хам савоб хам гунох тонганим шудир. Синовлардан омон ута олсайдим. Роббим хузурига Хурдек борсайдим....

Умр эса утиб бормокда...

Гохо гамгин гохида хуррам, Дунё кушик айтиб бормокда. Кайда байрам кайдадир мотам, Умр эса утиб бормокда......

Хаёт

Хаёт сани кулдирганида  кулма ... Агар курбин йетса йиглатганида кул......

Изохлар 3

 1. Офлайн
  Ислом
  Ислом 31 октября 2020 15:02
  Саломалекум шу шеърни ким ёзган илтимос админ ёзинг менга
  1. Офлайн
   Admin 31 октября 2020 22:50
   Va alaykum assalom, bu sherni kim yozganini aniq aytolmayman ancha bo'lgan saytga joylanganiga
 2. Офлайн
  Ислом
  Ислом 31 октября 2020 13:19
  Саломалекум

Фикр қўшиш