Сиз барибир севиб коласиз. олсам хакида шер узбекча шер севги хакида шер согинч хакида шер

Сиз барибир севиб коласиз. олсам хакида шер
Сиз барибир севиб коласиз. олсам хакида шер

Ериб кетар калбингиз тоши 
Окар кöздан ожизлик йоши 
Йетмас екан инсон бардоши 
Сиз барибир севиб коласиз. 

Юрак кургур топмайди таскин 
Кöнглингизга севги курар ин 
Тан олинг бир кунмас бир кун 
Сиз барибир севиб коласиз. 

Сиз магрурсиз биламан буни 
Сизни кутар бахтнинг бутуни 
Юрагиз ,,ох чеккан бир куни 
Сиз барибир севиб коласиз 

калбингизни нимталар армон 
Хатто юрак топмайди дармон 
Бу аслида худодан фармон Фикрлар 

Ериб кетар калбингиз тоши 
Окар кöздан ожизлик йоши 
Йетмас екан инсон бардоши 
Сиз барибир севиб коласиз. 

Юрак кургур топмайди таскин 
Кöнглингизга севги курар ин 
Тан олинг бир кунмас бир кун 
Сиз барибир севиб коласиз. 

Сиз магрурсиз биламан буни 
Сизни кутар бахтнинг бутуни 
Юрагиз ,,ох чеккан бир куни 
Сиз барибир севиб коласиз 

калбингизни нимталар армон 
Хатто юрак топмайди дармон 
Бу аслида худодан фармон 
Сиз барибир севиб коласиз...!!!

Фикр қўшиш