Юлдуз Усмонова - Бегонаман

Юлдуз Усмонова - Бегонаман
Юлдуз Усмонова - Бегонаман

Юлдуз Усмонова - Бегонаман Текст песни

Бу окшом бизларга
Хавас килишгай нечалар,
Такдир сирларин билишиб
Кутади кечалар.

Доим бирга, бирга бо’линг,
Умрбод йонимда колинг, севгилимсиз.
Майли, бошка шохга ко’нинг,
Лекин инга доим кайтинг, йо’лдошимсиз.

Бу дунйода хам девона, хам бегонаман.
Бу дунйода хам девона, хам бегонаман. (х2)

Бир жуфт кушчалар
Хамнафас бо’лишгай канчалар,
Нахот инсонлар йорга
Йор бо’лолмас шунчалар?

Доим бирга, бирга бо’линг,
Умрбод йонимда колинг, севгилимсиз.
Майли, бошка шохга ко’нинг,
Лекин инга доим кайтинг, йо’лдошимсиз.

Бу дунйода хам девона, хам бегонаман.
Бу дунйода хам девона, хам бегонаман. (х2+х2)

Бегона… Девона…Фикр қўшиш