Беном - Мабодо

Беном - Мабодо
Беном - Мабодо

Беном - Мабодо Текст песни

Юрагим бум-буш,
Кузларимдан аламдан окар куз ёш, сен йуксан.
Хувиллар хонам,
Хар кадамда туюлар кулгинг яна. Кайлардасан?

Канчалар севганим сари,
Канчалар кунганим сари,
Узоклашибсан афсус мендан.
Шунчалар кам севганмидим,
Шунчалар сезмаганмидим?
Йироклашибсан нега бирдан?

Мабодо кайтарсан, мабодо келарсан,
Хатоларинг балки бир куни тушунарсан.
Ютказган бир менми? Сен хам ютказган,
Афсуски, буни сен жуда кеч англайсан.

Мабодо кайтарсан, мабодо келарсан,
Хатоларинг балки бир куни англарсан.
Ушанда багримга яна талпинарсан,
Лек синган кунглимни тиклаб беролмайсан.
Тиклаб беролмайсан…

Чарчадингми, айт?
Ёки севгинг суниб булди кайси пайт? Келмаяпсан.
Саклай олмадим,
Севгимизни нечун асрай олмадим? Кайтмаяпсан.

Канчалар мен севар эдим,
Канчалар согинар эдим,
Битта кулгин дея, излардим.
Сен шунчалар кунолмадинг,
Сен шунчалар ишонмадинг
Бахтимизнинг руёсига.

Йук-йук, айбдор кидирма,
Шунчаки шароитим сени кониктирмас.
Сен, мен хар хил эканмиз,
Сенга бойлик кизик, у менга мухиммас.

Биламан севардинг, сезардим хатто,
Юракнинг севиши етмас экан аммо.
Сен балки тук яшашни хохлагансан,
Англадим, бахт учун мансаб мухим экан.

Мабодо кайтарсан, мабодо келарсан,
Хатоларинг балки бир куни тушунарсан.
Ютказган бир менми? Сен хам ютказган,
Афсуски, буни сен жуда кеч англайсан.

Мабодо кайтарсан, мабодо келарсан,
Хатоларинг балки бир куни англарсан.
Ушанда багримга яна талпинарсан,
Лек синган кунглимни тиклаб беролмайсан.
Тиклаб беролмайсанФикр қўшиш