Изомхужа

Изомхужа


Хўжалар наслидан бўлган улуғ, мўътабар бола

Абдужалил

Мукаммал ва улуг зотнинг, яъни Аллохнинг кули...

Ажмулла

Аллохнинг энг гузал бандаси...

Абдухасан

Имом Хасаннинг кули (кар. Хасан)...

Бобонор

Бувасининг исми берилган кизил холли (белгили) бола...

Гадоймурод

Тилаб олинган бола муроду максадига етсин ёки орзикиб юриб эришилган максад, орзу...

Волий

Хукмдор, подшох, хоким...

Абдулатиф

Мархаматли, илтифотли ва мехрибоннинг, яъни Аллохнинг кули...

Атохон

Аллохнинг иноми, совгаси булган бола баланд мартабали булсин ёки кар. Отахон...

Байрамнур

Байрам (хайит) куни эришилган бахт, саодат ёки байрам куни тугилган угилнинг хаёти нурли, саодатли булсин...

Атонбой

Малум, машхур, донгдор ёки Кар. Атан...

Фикр қўшиш