Буронмирза

Бурон пайти тугилган бола, билимдон, донишманд булсин ёки бурон куни тугилган хамма мирзалар наслига мансуб бола...

Бойжуман

Кар. Бой ва Жуманазар ёки Жуман (ар.) - хазина...

Жала

Кучли жалла ёгган пайти тугиган бола ёки умри жаладек сероб булсин...

Дадамурод

Дадаси урнини боссин ва сог улгайсин, муроду максадига етсин...

Азаматулла

Улуг, улугвор, буюк, кудратли ёки довюрак, мард, жасур, мактовга сазовор...

Бутун

Умри тула, бутун килиб берилган булсин; яшасин, улмасин...

Байирахрор

Соддадил, оддий, камтарин инсон. Кар. Байир ва Ахрор...

Абулфайд

Олижаноб, олихиммат, мурувватлининг отаси...

Абдулманнон

кар. Абдуманнон...

Бекам

“Бек“ сузи билан бошланадиган кушма исмларнинг (Бекмурод, Бекмухаммад, Бекойим) эк....

Фикр қўшиш