Дилдорбек

Беклар наслидан булган суюкли бола...

Жонбосим

Кар. Босим, Босимжон...

Бексафар

Сафар чогида ёки отаси сафарга кетганда тугилган мустахкам, яшовчи бола ёхуд камарий йил хисоби билан иккинчи ой - сафар ойида тугилгач, махкам бола...

Ардашер

Эзгу хокимият; мурувватли шох, хоким ёки арда-имонли, этикодли ва кудратли...

Давронали

Давр сурсин, умри шодон, бахтиёр утсин, даврининг, замонасининг бахтиёр фарзанди булсин маъносида...

Жиянали

Кар. Жиян ва Али...

Абдугози

Дин йулида курашувчининг, дин химоячисининг кули...

Бойкучкор

Кучкордек кучли, бадавлат бола ёки дунг пешонали угил давлатли булсин. Яна кар. Кучкор...

Алохида

узгалардан ажралиб тутувчи, узгача...

Ализода

Айнан: Алининг фарзанди ёки олий насаблилар авлодига мансуб бола...

Фикр қўшиш