Изохиддин

Изохиддин


Динни шарҳловчи, тушунтирувчи, талқин қилувчи

Бердимурод

Тангри берган угил улгайиб мурод-максадига етсин ёки Аллох етказаган, эриштирган орзу, истак...

Бектура

Узок умрли мансабдор, хукмдор, шох ёки кар. Бек ва Тура...

Зулкабир

Салобатли, келишган...

Бобопир

Пирларнинг пири деган маънода...

Абдуфайз

Нозу нематлари мул ва сахийнинг кули...

Ахадкул

Яккаю ягонанинг, яни Аллохнинг кули, бандаси...

Амрбек

Аллохнинг амри...

Гулхайдар

Кар. Гул ва Хайдар...

Бобокора

Буваси исмини олган, кучли, кудратли бола ёки улуг баходир...

Багдасар

Бог бошида турувчи богбон деган маънони англатади...

Фикр қўшиш