Изхориддин

Изхориддин


Диннинг ошкоралиги; диннинг намоён ва равшанлиги

Дароб

Нозу неъмат, мул-кулчилик, сохиби. Шакллари: Дароббек, Даробхон, Даробшо...

Жумардберди

Аллох ато килган сахий, саховатли бола...

Бийкузи

Суюкли, эркатой бошлик, сардор ёки куйлар кузилаётганда тугилган бадавлат угил...

Боллитурди

Ширинтой, суюкли бола сог булсин, турсин ёки сог униб-уссин...

Абхар

Бутакуз, бутакуздек гузал, зебо...

Дарвеш

Фарзандга мухтож (гадо) булиб юрганда эришилган бола ёки дарвеш-каландар, зохид...

Зокирмат

Кар. Зокирмухаммад...

Бобопир

Пирларнинг пири деган маънода...

Барака

Муллик, фаровонлик ёки болаларимиз янада купайсин, баракали булсин...

Баллибой

Койил, тасанно, мактовга сазовор ёки ширин, суюкли...

Фикр қўшиш