Бир кун сиздан албатта вос кечаман

Бир кун сиздан албатта вос кечаман
Бир кун сиздан албатта вос кечаман


Бир кун сиздан албатта вос кечаман
Ўшанда ўзингизга кела олмайсиз ишонинг ...
Худди ман сиз кетганингизга ишонмаганимдек...

Тирик калб заиф...

Тирик калб заиф танани тоатга харакатлантира олади. Аммо улик калб соглом танани хам улдиради.....

Ички хотиржамлик...

Oйлик интернет лимитингиз тугаб, кейинги ой келгунча сабрингиз етмаяптими! Ички хотиржамлик......

Сен хурсандмисан...

Сен хурсандмисан бу хаётдан деган саволга -Ха деб жавоб беришинг керак. Агар бундай диёлмасанг яшамаган буласан!...

Ёлгуонлардан чарчаган...

Ёлгуонлардан чарчаган юрак вакти келиб хакикатларга хам ишонгиси келмай коларкан...!...

Баъзан инсон кимнидир сир тутади

Баъзан инсон кимнидир сир тутади, яширади. Чунки унга узгалар нигохи хам тушмасин дея....

Яхши курган инсонинг...

Яхши курган инсонинг хадеб кунглингни угритаверса, кейинчалик кувонч олиб келса хам ахамиятсиз булиб коларкан....

Бандадан сурама...

Бандадан сурама. банданики миннат. Аллохдан сура Аллохники хикмат....

Хохласангиз узингизни...

Хохласангиз узингизни узгартиринг...Мани узгартиришга харакат хам килманг...чунки бундан бефойда ва бемантик ишни узи йук...)...

Фарзандларингизга бой бўлиб яшашни эмас...

Фарзандларингизга бой бўлиб яшашни эмас, бахтли бўлиб яшашни ўргатинг. Шунда улар топганларини нархини эмас, қадрини биладилар....

Согиндим Кимни? Уни...

- Согиндим - Кимни? - Уни... - Бормайсанми олдига согингсанг! - Мени кутаётган одам булганда аллакачон борган булардим....

Фикр қўшиш