Хали келаман юрагинга бир азоб бўлиб

Хали келаман юрагинга бир азоб бўлиб
Хали келаман юрагинга бир азоб бўлиб


Хали келаман юрагинга бир азоб бўлиб,
Сўнг кетаман худди сен каби бепарво кулиб.

Аллох олдида юингиз ёруг булса бас...

Аллох олдида юингиз ёруг булса бас. Барибир инсонлар окни кора, корани эса ок дейишда давом этаверади....

Уни кайтишини...

Уни кайтишини жуда жуда хохлаган эдим лекин, кейин тушиндимки манга кайтиши учун нафакат иккита оёк балки юз хам керак экан....!!!...

Бу дунёда хамма нарсани...

Бу дунёда хамма нарсани излаш мумкун аммо севги ва улимдан бошка... Улар узи сени излаб топишади вакти келганда....

Аллоҳим гунохларимизни озинг кечиргин

Аллоҳим гунохларимизни озинг кечиргин...

Баъзи сузларнинг...

Баъзи сузларнинг хуш буй иффори булади. Бу иффорни димоклар эмас, калблар хис килади..❤...

Намунча куп ухлесан...

Намунча куп ухлесан уйкичи дейишади Улар тушумга ким киришини билишмедида....

Хайвон оч колганида...

Хайвон оч колганида, инсон эса туйганида хиёнат килади. Накадар аччикк хакикат....

Бугун бир оз...

Бугун бир оз йигладим узокдасиз жуда мехриз кумсадим....

Бир кун келиб дунёдаги

Бир кун келиб дунёдаги Энг яхши йигит меники булади У мени хиянатсиз хеч кандай ёлгонларсиз Севади Ва уни исмини айтиб чакирганимда ЛАББАЙ OЙИЖOНИМ деб жавоб беради ИНШААЛЛOХ...

Уни кузларига караб

Уни кузларига караб туймаган кузларим, уни кетишиниям жим кузатиб колди. Факат юрагим тинимсиз бир гапни такрорлади "Согиндим уни Жудаям Согиндим"...!...

Фикр қўшиш