Меҳрда ажиб бир цехр бўларкан узбекча шеър

Меҳрда ажиб бир цехр бўларкан
Меҳрда ажиб бир цехр бўларкан


Меҳрда ажиб бир цехр бўларкан
Ул меҳр юракга муҳр бўларкан
Капалак бир кунлик умр кўрса хам
Гуллардан юз йиллик меҳр кўраркан!

Кулганларга ишонманг...

Кулганларга ишонманг дустлар. Кулгу экан асли бир никоб. Билмаймизки кулгу ортида. Яширинган канча дард азоб......

Мухаббат – кузларим тубидаги гул

Мухаббат – кузларим тубидаги гул, Кунглимни куёшга тутган, азизам. Узимга узимни танитиб баъзан, Узимдан узимни кутган, азизам......

Дунёга Нега Келдик Ибодатни Билмасак

Дунёга Нега Келдик Ибодатни Билмасак Яратган Аллох Учун, Нахот Сажда Килмасак Молу-Дунё Дардида, Гунохларга Ботамиз Касрдек Уй Курсак Хам, Кабрларда Ётамиз...

Бўларди шу кўксимдаги қалб

Ҳой ер ёрил мен кириб кетай, Дунё тўҳта тушиб қоламан. Ҳеч ким билмас бу гуноҳларга Қандай энди жавоб бераман? Мени яҳши дейишганмиди? Биргина шу жасадга қараб. Гар қорадан тўқ ранг бўлганда Бўларди шу кўксимдаги қалб!...

Эплай ололмайман талаб килишни

Эплай ололмайман талаб килишни. Йер билан бир булиб жонга тегишни. Узгалар бир четда ром килганда. Унутма мени бир эслаб куйишни....

Мухаббат дардидан даво излама

Мухаббат дардидан даво излама. Булбулсиз чамандан наво излама. Севгингиз тоза болса юракта асра. Лекин бевафодан вафо изламанг.......

Менга умр бердинг саломат килиб

~Менга умр бердинг саломат килиб, ~Олган нафасимни нихоя килиб. ~Узингга шукрлар айтаман Аллох, ~Бугунги кунимга Алхамдулиллах!...

Сира мазах қилмагин

Ўғлинг бўлса ўғрининг Хеч устидан кулмагин Қизинг бўлса фохишани Сира мазах қилмагин......

Кунглим...

Дунёни дард ила кутарган кунглим, Азобни ранж ила кутарган кунглим. Куксимга тигкаби кадалган кунглим, Адашиб бировга аталган кунглим......

Мусофирлик рискин териб юрганлар!

Мусофирлик рискин териб юрганлар... Йиллаб кетсалар хам Ватандан йирок, Унутмайди она тупрогин бирок. Юрагини йемиради айрилик, фирок, Oсон тутманг узга юртда юрганларга, Мусофирлик рискин териб юрганларга......

Фикр қўшиш