Узоғимни яқин қил Ҳудо узбекча шеър

Узоғимни яқин қил Ҳудо
Узоғимни яқин қил Ҳудо


Узоғимни яқин қил Ҳудо,
Савобларим сафин қил Ҳудо.
Тушунмаса кўнглимни ҳечким,
Ўзинг менга рахм қил Ҳудо.

Борликни жумбушка келтирсанг нима

Борликни жумбушка келтирсанг нима, Сенгамас дустликка кунглим очардим. Туткунлик одати ахир сенга хос. Эркинлик дардида сендан кочардим....

Яхшими ёмонми бари бир такдир

Яхшими ёмонми бари бир такдир, Жаннатми дузахми борлиги хакдир. Дунёда мухимдир битта хакикат, Сиздек якин дустим булгани бахтдир...

Сизни соғинганда, ё, Расулуллоҳ

Дунё арзимайди дийдорингизга, “Умматим” деб чеккан озорингизга. Тўйиб термулсайдим рухсорингизга, Сизни соғинганда, ё, Расулуллоҳ....

Сукланиб бокаман уфкнинг юзига

Сукланиб бокаман уфкнинг юзига, Юрагим минг пора, жонсиздек таним. Аёвсиз йуллайди синовин хаёт, Гуёки у менга ашаддий ганим...

Сизга тилардим гузал мухаббат

Сизга тилардим гузал мухаббат Аммо мухаббатга бир кадам нафрат Сизга тилардиму содакатли дуст Аммо садокатнинг дусти хиёнат Аллохдан истагим факат Сизни тарк этмасин соглик билан бахт....

Дунёдан нолиманг

Дунёга келдиму эркин хаёт кормадим, Дунёга тоймадим ойнаб кулмадим. Дунё шундай экан бу ёлгон дунё, Алдаб алдаб кетар экан да гоё. Дунёдан нолимайман мен лекин асло, Хеч ким мендек дард кормасин асло. Дунёдан хамма хам кетади бир кун, Инсонлар дунёдан нолиманг лекин....

Бардоши олдида тог - оддий тупрок

Бардоши олдида тог - оддий тупрок, Улар этагидан жаннат бир кадам. Бе айб Парвардигор, дегандек бирок, Ёк эмас кичкина камчилиги хам..!...

Халос айлагин

Майли кукка йетмаса кулим, Тополмасам ахтариб йулим. Oшигингни кийнамай гулим- Хижронлардан халос айлагин......

Ният килгин

Ният килгин, сура Худодан Иймон берсин инсофга кушиб. Соглик сура сен бойлик эмас Ёлгонларга кетма кушилиб....

Кизларингиз атлас куйлак кийиб юрса

Гузалларга кушиб берса гузал хаё, Турфа либослардан узни тийиб юрса. Жилосига неча юрт булган махлиё, Мафтуналар атлас куйлак кийиб юрса......

Фикр қўшиш