Йиғлама севги хакида шеър

Йиғлама


Ўтган ишга саловат
Қилма афсус сен сира
Қайтиб келмас онларни
Бўлди бошка ойланма

Тоҳтат кўзинг ёшини
Кўп ўзингни қийнама
Эсламайди у сени
Энди бошқа йиғлама

Йиғламанг

Армон бўлиб қолсам бағрингиз ғашлаб, Дилингиз оғритар сўзларим бошлаб. Кетар бўлсам агар дунёни ташлаб, Йиғламанг мен учун кўзингиз ёшлаб!...

Нима килай, бахтли булишинг учун

Жоним берай, бахтга тулишинг учун Бахтдан йиглаб бахтдан кулишинг учун Орзуим осмонига олиб кетай юр Нима килай, бахтли булишинг учун....

Сунги нафсимгча сени Севаман

😢Хеч бир вакт сенинг мехрингни унитмайман, бокишларингни хотирамда, исмингни эса юрагимда саклайман.. атрофимда булмасангда, сунги нафсимгча сени "Севаман"...

Нега сендан кечиб булмайди?

Кечиш мумкин гузал бахордан, Ундан кечсам жоним улмайди. Атиргулдан кечиш мумкину, Нега сендан кечиб булмайди?...

Юзлар чиройли булса

Юзлар чиройли булса Кариганда кетади Калблар чиройли булса, бир умрга етади....

Кун келар бир буюк армон буламан.

кайларда, ким билан вактинг чог бугун. Юрган йулларингда ким урток бугун. Юрагинг калбимга куп узок бугун. Хозирча ёдингда ёмон буламан. Кун келар бир буюк армон буламан......

Сизни севаман деб куполлик килгум

Тилимдан отилди бекийим сузлар, Яралар бойлади хуфтон дилингиз. Барига чидайсиз, кай бахтни кузлаб?, Менгинага колди нечун кунингиз?......

Oлисда булсада хаёлим олган

Oлисда булсада хаёлим олган, Калбимга кандайдир туйгулар солган, Сен билан хамиша шодлик кувончим, Хатто борлиги гумон, ёлгончим....

Мухаббатни амрига эгилди бошим

Мухаббатни амрига эгилди бошим, Мухаббатим менинг сунги йулдошим, Гар севганим булса умр ёлдошим, Хар кандай кийнокга етар бордошим...!...

Сиз барибир севиб коласиз

Эриб кетар калбингиз тоши  Oкар куздан ожизлик ёши  етмас экан инсон бардоши  Сиз барибир севиб коласиз......

Фикр қўшиш