Сенсизликка ўрганиб қолдим севги хакида шеър

Сенсизликка ўрганиб қолдим
Сенсизликка ўрганиб қолдим


Сен йўқ сенсизликка ўрганиб қолдим,
Унгача айрилиқ ўтида ёндим.
Ҳаммадан, ҳаттоки ўзимдан толдим,
Энди сенсизликка ўрганиб қолдим.

Лек ҳамон ёлғизман йўқсан ёнимда,
Мисли бир азобсан ярим жонимда.

Энди иложи йўқ қайтиш ёнинга,
Сен йўқ сенсизликка ўрганиб қолдим.

Энди фақат вадаларинг қийнар мени,
Соғинаман ҳар эрта тонг ўйлаб сени.
Ташлаб кетдинг, ўйламадинг жоним мени,
Ёлғизгинам, сенсизликка ўрганиб қолдим.

Сени жоним, дунёларга алишмасдим,
Сендан бошқа гўзалларни ҳеч кўрмасдим.
Ўзга билан кетишингни мен билмасдим,
Сен йўқ мана сенсизликка ўрганиб қолдим.

Жоним, сени бахтга тўлиб севгандим,
Аллох гувох чин дилимдан севгандим.
Севгимизни қадрига етасан деб билгандим,
Энди кечдир, сенсизликка ўрганиб қолдим.

Мана бугун ажралдик биз икки томон,
Кўролмасдан соғинаман сени ёмон.
Энди сенга қайтолмайман севсамда ҳамон,
Сен йўқ сенсизликка ўрганиб қолдим.

Юрак ҳам ёлғизликка кўна бошлади,
Менга айтган сўзларинг кўнглим ғашлади.
Мендан кетмоқликни кўнглинг ҳушлади,
Майли кетгин, сенсизликка ўганиб қолдим.

Билмадим тушимми, унгимми бари

Билмадим тушимми, унгимми бари, Сени кургим келар курганим сари. Сендан утинаман калбим гавхари, Ёнимдан сира хам кетмагин нари....

Севаман демагин, кутаман дема...

Севаман демагин, кутаман дема... Тарк этсам оламни кабримга келма... Кечирардим хатто улсам унутсанг... Лек тириклигимда хиёнат килма!!!...

Майлими тунлари келсам

Майлими тунлари келсам... Тушингда, Кафтинга кафтимни куйсам охиста, Елкангда жимирлаб утсам титрокдек, Сочларинг мехрла силасам аста......

Мени хатто эсламайсан хам

Мени хатто эсламайсан хам. Согиниб хам куймайсан бир бор. Пок севгимга ачиниб дилдан. Йиглаяпман такрор ва такрор......

Токи кузларимда яшар экансан

Токи кузларимда яшар экансан, Орзулар улмайди, тилаклар яшар. Менга фарки йукдир, нима дегансан, Мухаббат кунглимга илхом улашар....

Сизни курганимдан бери бегонаман

Сизни курганимдан бери бегонаман Хайкириб юборгим келару жимман Кизганавераман сизни хаммадан. Рашк килганим билан сизга хеч кимман..!...

Хазил-хазил билан севишиб колдик

Хазил-хазил билан куришиб колдик, Хазил-хазил билан танишиб колдик, Мос чикиб колдик-да бир-биримизга, Хазил-хазил билан севишиб колдик......

Баъзилар севади кора кош учун

Баъзилар севади кора кош учун, Баъзилар севади узун соч учун. Баъзилар севади ширин суз учун, Хамиша севмок керак тоза калб учун....

Севиб колган бу калбим сиз томон тортар

Севиб колган бу калбим сиз томон тортар, Сиздан кузим узмай утли бокаман. Сизга булган севгим кун сайин ортар, Айтинг, мен не килсам сизга ёкаман.?...

Гижимланган когоз бурчакда бисёр

Гижимланган когоз бурчакда бисёр Сиёх тамом. Шеърлар конда ёзилди Кузларим юмилди юрагим хушёр Ишон! бугун кадринг ёмон сезилди...!!!...

Фикр қўшиш