Мен учун ҳам ўзингни асра севги хакида шеър

Мен учун ҳам ўзингни асра
Мен учун ҳам ўзингни асра


Севдим деган сўзингни асра,
Мени кутган кўзингни асра,
Сени топгум, ёнингга боргум,
Мен учун ҳам ўзингни асра.

Асра, дилда мухаббатингни,
Асра менга кўнгил хатингни,

Менга атаб ҳамма гапингни,
Мен учун ҳам ўзингни асра.

Кўксингдан отилса минг фарёд,
Сени кўп йиғлатса бу ҳаёт,
Сабр қил, топмасанг бир нажот,
Мен учун ҳам ўзингни асра.

Синаб бир бор вадалар кучин,
Дилдан олмай хатолар ўчин,
Ўртада соф севгимиз учун,
Мен учун ҳам ўзингни асра.

Узун йиллар китобин ёпгум,
Бир кун йиғлаб изларинг ўпгум,
Бир кун сени барибир топгум,
Мен учун ҳам ўзингни асра.

Юракка ин қурмайин қайғу,
Ҳаётингга солмагин оғу,
Сендан битта илтимосим шу,
Мен учун ҳам ўзингни асра.

Тўлдир жоним, қалбингни нурдан,
Гўзал бўлсин тунларинг кундан,
Севсанг агар Аҳадни чиндан,
Мен учун ҳам ўзингни асра.

Сев

Кимлар жамолингга шайдо булади, Ишкингда куяди, адо булади. Сени севолмаслик хато булади, Сен хам мени сев, ёниб-ёниб сев......

Синглимнинг дугонаси

Тугамас экан қизни. Нозию бахонаси. Шайдо айлаган бизни. Синглимнинг дугонаси....

Сиз факат менинг - факат меники болиинг

Армон эмас орзуйим булинг...😊 Куз ёшим эмас - суз бошим булинг...😘 Тилагим эмас - керагим булин..💕 Сиз факат менинг - факат меники болиинг...💞💞💞...

Ёлғиз сени севаман фақат

Эҳтиросга лиммо-лим қалбим Тўлиб бўлган орзу муҳаббат Беихтиёр пичирлар қалбим Ёлғиз сени севаман фақат......

Ваъда беринг...

Ваъда беринг, туролсангиз сузингизда, Караганда ишонч курай кузингизда. Ёлгон билан хаётимни безаманг... Рост гапиринг нима булса, кунглингизда!...

Ўшанда кетаман ҳаётингиздан

Кетмайман! Қоламан кулгичингизда, Қитиғлаб қуёшни кулдириш учун! Сиз шунда англайсиз, Нечоғлик қийин. ишқига бахт  Тилаб яшашнинг кучин......

Пинхона севгим хеч булмайди ошкор

Севги доим менинг эзиб бу дилим Кузларим ёшлатиб кетар ногахон Гуёки конга белайди кунглим Севгим гулларини юлади хар он......

Юрагимни Этиб майиб

Юрагимни Этиб майиб. Сиз утасиз бир жилмайиб. Такдирдаму билмам айиб. Афсус сизни кеч учратдим......

Хаёт жонингни кийнаган бир пайт

Хаёт жонингни кийнаган бир пайт, Калбинг озор чекиб кийналган пайт. Кузингни юмгин юрак юракдан, Мен хам ким учиндир керакман деб айт....

Бир бора севги хакида янги шер

Чарчадим не килай сени хам кутиб,  коьяпман жонгинам сени унитиб.  еслатган лахзалар ескирар оьтиб,  келгин йонимга бир бора келгин.  тунлар кун каби оьтказган кечам,  чикмасди хайолинг йодимдан хечам....

Фикр қўшиш