Мен учун ҳам ўзингни асра севги хакида шеър

Мен учун ҳам ўзингни асра
Мен учун ҳам ўзингни асра


Севдим деган сўзингни асра,
Мени кутган кўзингни асра,
Сени топгум, ёнингга боргум,
Мен учун ҳам ўзингни асра.

Асра, дилда мухаббатингни,
Асра менга кўнгил хатингни,

Менга атаб ҳамма гапингни,
Мен учун ҳам ўзингни асра.

Кўксингдан отилса минг фарёд,
Сени кўп йиғлатса бу ҳаёт,
Сабр қил, топмасанг бир нажот,
Мен учун ҳам ўзингни асра.

Синаб бир бор вадалар кучин,
Дилдан олмай хатолар ўчин,
Ўртада соф севгимиз учун,
Мен учун ҳам ўзингни асра.

Узун йиллар китобин ёпгум,
Бир кун йиғлаб изларинг ўпгум,
Бир кун сени барибир топгум,
Мен учун ҳам ўзингни асра.

Юракка ин қурмайин қайғу,
Ҳаётингга солмагин оғу,
Сендан битта илтимосим шу,
Мен учун ҳам ўзингни асра.

Тўлдир жоним, қалбингни нурдан,
Гўзал бўлсин тунларинг кундан,
Севсанг агар Аҳадни чиндан,
Мен учун ҳам ўзингни асра.

Севги нима?

Севги бу - уйкудан уйгонганда калейсан деб уйкусираб килинган тонгги кунгирок Севги - овкат едингизми деб берилган савол Севги - иссикрок кийин деб айтилган буйрук Севги - узингизни эхтиёт килинг деб уялибгина айтилган суз Севги - кайдасиз йетиб бориб кунгирок килиб куйинг деб айтилган мехр Севги - хаёлда эмас....Хаётда яшаш Севги - минг марта...

Сенсиз мен

Сенсиз мен гўёки тушга ўхшайман, Уйғонсанг лахзада кетарман ўчиб. Сенсиз мен қанотсиз қушга ўхшайман, Кўкни севаману кетолмам учиб....

Юзин буриб кетмаса...

Бунча гузал булмаса Дилни вайрон этмаса Гаплар отсам эшитмай Юзин буриб кетмаса......

Биринчи севгим

Манзили йук, сафарга чиккан, Карвон булдинг, биринчи севгим. Сахрода, саробга йуликкан, Сарбон булдинг, биринчи севгим......

Яхши куриб юраверасиз

Илк севгига етолмасангиз, Хар дам хаёл сураверасиз. Ёрдан кечиб кетолмасангиз, Яхши куриб юраверасиз......

Сизни курганимдан бери бегонаман

Сизни курганимдан бери бегонаман Хайкириб юборгим келару жимман Кизганавераман сизни хаммадан. Рашк килганим билан сизга хеч кимман..!...

Йулларинг пойлайман тонгдан тунгача

Йулларинг пойлайман тонгдан тунгача, Кириб келсанг куним узгача. Кувониб юраман борлигинг учун. Хаёт тимсолида зурлигинг учун. Унутма севгилим. Севиб утаман Йулларингга даста гул куйиб кетаман....

Шод яшанг гамга берманг кунгил

Шод яшанг гамга берманг кунгил, Сиз хам бу дунёнинг Дурдонасисиз. Хазонлардан асранг хаёт гулини, Ахир сиз кимнидир Бирдонаси сиз....

Кел сени Дунёимга, мехмон килайин

Кел сени Дунёимга, мехмон килайин, Кур Севги нима Мухаббат нима? Кел сени бир зумга сендан айирай Кур сенли дунёда Сенсизлик нима...!...

Сиз барибир севиб коласиз

Эриб кетар калбингиз тоши  Oкар куздан ожизлик ёши  етмас экан инсон бардоши  Сиз барибир севиб коласиз......

Фикр қўшиш