Мен сени севардим, севаман ҳамон севги хакида шеър

Мен сени севардим, севаман ҳамон
Мен сени севардим, севаман ҳамон


Йўқ сени унитмоқ эмасдур осон.
Қалбимни ўртайди ҳали ҳам ҳижрон.
Юракда бир туйғу уради ҳамон,
Мен сени севардим, севаман ҳамон.

Сиз менинг бахтимсиз

💕Хар доим сизни борлигингизни хиси яна купрок яшагим келади ..! 💕 💕Хаелларимда эмас хаётим давомида мен билан булишингизни истайман..! 💕 💕Орзу булсин армон булмасин севгимиз хеч качон хазон булмасин..! 💕 💕Тилайман хар бир севишган севган инсони билан бахтли булсин бахтиёр булсин 💕 💕Сиз менинш шахзодам,суюкли ерим,борлик жахоним 💕 💕 Сиз менинг...

кизгалдокдай келган мехмонингизман

Бегим, мен алданган армонингизман,  Бу фоний дунёда ёлгонингизман.  Бегим,кукларга тенгсиз мен учун,  Мен эса бир кадри арзонингизман. ...

Мени хатто эсламайсан хам

Мени хатто эсламайсан хам. Согиниб хам куймайсан бир бор. Пок севгимга ачиниб дилдан. Йиглаяпман такрор ва такрор......

Бугун Севгим Армон Болди хакида шер

икки йиллик севгим Бир зумда сунди  на килай дакдиримга тан бераман енди...

Излаганмидинг?

Юрагимда битилар баъзан гузал байт, калбим ёлгизланди, ёнгинамга кайт. Биргина жавобинг, саволимга айт, Мухаббат, сен мени излаганмидинг?...

Сен Мени Севмагансан!

Суйганимда багримдан,  Бекорга кетмагансан,  Энди билдим эй ёрон,  Сен мени севмагансан... ...

Сансиз ёлгизлигим билиниб колди

Кулганим ёлгондир, куйганларим рост, Сани деб телба дилим тилиниб колди. Такдир деб атайми, ё дейми кисмат, Сансиз ёлгизлигим билиниб колди...!!!...

Калбимда коласиз хамиша хар он

Калбимда коласиз хамиша хар он, Хатто улим келиб килсахам гирён. Хаёлдан кетмайсиз хатто сунги он, Чин ошик сиз учун улса олибти. Малик жон сиз учун яшаб юрибти....

Хаётимга кириб келдингу

Хаётимга кириб келдингу, Хаётим хам узгарди буткул. Билмам такдир ёки тасодиф- Мухаббатга бошлаб кетди йул......

Сев

Кимлар жамолингга шайдо булади, Ишкингда куяди, адо булади. Сени севолмаслик хато булади, Сен хам мени сев, ёниб-ёниб сев......

Фикр қўшиш