Баҳтимга бор бўлгин жоним севгилим севги хакида шеър

Баҳтимга бор бўлгин жоним севгилим
Баҳтимга бор бўлгин жоним севгилим


Эшитсам овозинг ҳар дам нар нафас
Сеҳрли сўзингдан олсайдим доим дарс
Сендан ўзга муҳаббат керакмас бас
Баҳтимга бор бўлгин жоним севгилим

Ёр деб атаб васлинга зор қолдим

Бу дунё ишларидан энди ман толдим
Сенсиз бу дунёда ёлғизланиб қолгум
Баҳтимга бор бўлгин жоним севгилим

Сўзламайсан сўзларинга зор ман ҳар дам
Сени кутиб йўлларингда бўлди кўзим нам
Қалбингда бўлмасин ҳеч ҳам ғам
Баҳтимга бор бўлгин жоним севгилим

Ҳар бир тонгу тунимда бўлади ғашлик
Севгидан воз кечган бўлади пастлик
Мен учун азобдир олдинда бўла олмаслик
Баҳтимга бор бўлгин жоним севгилим

Қанотларим бўлсайди учардим қанот ёзиб
Олдингда бўлардим доим шерлар ёзиб
Шунда бўлмасдинг ҳаётдан безиб
Баҳтимга бор бўлгин жоним севгилим

Бир кун келади ёнингда бўламан
Мажнун мисол бир оддий боламан
Сенсиз бу дунёда жуда ёнаман
Баҳтимга бор бўлгин жоним севгилим

Севдим узим

Севдим узим Севди кузим Юракдаги Сунги сузим......

Бахтимга бор булгин жоним севгилим

Эшитсам овозинг хар дам нар нафас Сехрли сузингдан олсайдим доим дарс Сендан узга мухаббат керакмас бас Бахтимга бор булгин жоним севгилим......

Хазил-хазил билан севишиб колдик

Хазил-хазил билан куришиб колдик, Хазил-хазил билан танишиб колдик, Мос чикиб колдик-да бир-биримизга, Хазил-хазил билан севишиб колдик......

Мени айбим севганимми

-Мени айбим севганимми, -Севгида зор куйганимми, -Сендан шуни кутгандимми, -айт жонгинам......

Азизам, бу хаёт аслида эртак...

Азизам, бу хаёт аслида эртак, Изингиздан мунаввар ёгдулар ёгсин. Сизни деб жаннатни тарк этган эркак, Эрканигохингиздан жаннатни топсин...!...

Сиз факат менинг - факат меники болиинг

Армон эмас орзуйим булинг...😊 Куз ёшим эмас - суз бошим булинг...😘 Тилагим эмас - керагим булин..💕 Сиз факат менинг - факат меники болиинг...💞💞💞...

Иддао

Бир лаҳзада умрим ҳам ярим, Оҳ, ўйласам оғринади дил. Юрагимни тирнар дардларим, Гарддек кетди ўттиз етти йил....

Мен сизни бир умр бахтли киламан

Сиз менинг борлигим жон-у жахоним, Узимнинг севгилим, азизим, жоним, Барчадан кизгонган рашкчи инсоним, Мен сизни бир умр бахтли киламан!......

Менга сенинг шу юришинг кифоя

Менга сенинг хаёлинг эмас, Бирга утар хаётинг эмас. Хаётдан чекган фарёдинг эмас, Калбингдаги ором кифоя. Майли сен билан куришмасам хам, Хар кун холинг суролмасам хам. Мени унут деганингда хам. Менга сенинг шу юришинг кифоя....

Хаёт хам бир ширин эртакдай

Хаёт хам бир ширин эртакдай, Ахир яшаб булмас юраксиз. Осмонга юлдузлар керакдай, Сиз менга жудаям кераксиз!!!...

Фикр қўшиш