Баҳтимга бор бўлгин жоним севгилим севги хакида шеър

Баҳтимга бор бўлгин жоним севгилим
Баҳтимга бор бўлгин жоним севгилим


Эшитсам овозинг ҳар дам нар нафас
Сеҳрли сўзингдан олсайдим доим дарс
Сендан ўзга муҳаббат керакмас бас
Баҳтимга бор бўлгин жоним севгилим

Ёр деб атаб васлинга зор қолдим

Бу дунё ишларидан энди ман толдим
Сенсиз бу дунёда ёлғизланиб қолгум
Баҳтимга бор бўлгин жоним севгилим

Сўзламайсан сўзларинга зор ман ҳар дам
Сени кутиб йўлларингда бўлди кўзим нам
Қалбингда бўлмасин ҳеч ҳам ғам
Баҳтимга бор бўлгин жоним севгилим

Ҳар бир тонгу тунимда бўлади ғашлик
Севгидан воз кечган бўлади пастлик
Мен учун азобдир олдинда бўла олмаслик
Баҳтимга бор бўлгин жоним севгилим

Қанотларим бўлсайди учардим қанот ёзиб
Олдингда бўлардим доим шерлар ёзиб
Шунда бўлмасдинг ҳаётдан безиб
Баҳтимга бор бўлгин жоним севгилим

Бир кун келади ёнингда бўламан
Мажнун мисол бир оддий боламан
Сенсиз бу дунёда жуда ёнаман
Баҳтимга бор бўлгин жоним севгилим

кизгалдокдай келган мехмонингизман

Бегим, мен алданган армонингизман,  Бу фоний дунёда ёлгонингизман.  Бегим,кукларга тенгсиз мен учун,  Мен эса бир кадри арзонингизман. ...

Факат мени унут дема...

Мендан истаган нарсангни сура, Нима сурасанг хаммасига ваъда Беришим мумкун. Факат мени унут дема. Буни хатто узимданам Илтимос килолмайман....

Севги билан огриса дил

Севги билан огриса дил Дори билан даволанмас бил Агар шундай булмасин десанг Уз севгинга вафодорлик кил...

Шу созларин ешитмай олсам хакида шер

Ех козимга толди йош,  Йиглолмасам нетайин?  Висолингга каламкош,  Йетолмасам нетайин?  Шунча севиб бир сени, ...

Умрим мазмуни хар бир нафасинг...!

Юрагим хорсинмай йиглаётгандек Исмингни такрорлаб ураётгандек Бир лахза урмагай юрагим сенсиз Сен менинг хаётим орзу хавасим Умрим мазмуни хар бир нафасинг...!...

Борингизча севаман

Рашкчи ёрим рашк килинг рашкингизни севаман Жахил килиб кош чимиринг жахлингизни севаман Мени согиниб зор булинг зорингизни севаман. Сиз кандай булсангиз хам борингизча севаман....

Уткинчи дунёда алам меники

Уткинчи дунёда алам меники Номингиз ёзилган калам меники Уткинчи дунёда сизни юкотсам Жаннатларда албатта булинг меники...

Мен бировга ухшаганим учун севма

Мен бировга ухшаганим учун севма. Узимга ухшаганим учун сев. Мен сени бировни унитиш учун севмадим. Узимга керагинг учун севдим..!...

Кулганим ёлгондир, куйганларим рост

Кулганим ёлгондир, куйганларим рост, Сани деб телба дилим тилиниб колди. Такдир деб атайми, ё дейми кисмат, Сансиз ёлгизлигим билиниб колди.....!!!...

Унутамиз

Озор бериб кўп оғритдик кўнглимизни, Вафо нима билмай жафолар ютамиз. Бир кун ишқ уволи урар иккимизни, Кел яхшиси бир-биримиз унутамиз....

Изохлар 1

  1. Офлайн
    Qosimjon
    Qosimjon 12 октября 2022 16:49
    Zor chiqibdiyu

Фикр қўшиш