«Чинор» романидан парча севги хакида шеър

«Чинор» романидан парча
«Чинор» романидан парча


Сизни биринчи бор кўрганимдаёқ менга ёқиб қолгансиз,

лекин бу туйғу севгига айланади деб ўйламагандим…
Лекин юракка буйруқ бериб бўлмас экан.
Мен сизни чин дилдан севаман. Бунга ишонинг.

Сенсиз яшолмайман дея олмадим

Кузларим согиниб излаганида, Юрагим сени деб йиглаганида, Вужудим согинчдан титраганида......

Билмадинг

Соғинч аланга олди, Юракка ўтлар солди. Танамнинг ўзи қолди, Билмадинг!...

Уткинчи дунёда алам меники

Уткинчи дунёда алам меники Номингиз ёзилган калам меники Уткинчи дунёда сизни юкотсам Жаннатларда албатта булинг меники...

Севги романтика хакида шер Калбимда армон

Кузда кувонч калбимда армон,  Билдирмадим буни хеч кимга.  Сен билмадинг, сен кулдинг шунда,  Факатгина йигладим озим....

Сенга нима

Менга оғир бўлар - сен ўлсанг... сенга нима - ўлсам-ўлмасам Менга оғир бўлар - йўқ бўлсанг... сенга нима - бўлсам-бўлмасам......

Азизим, меҳрингиз қизғонманг мендан

Сизни қизғонаман, ҳатто ҳаводан, Осмондан, қуёшдан, ҳаттоки, ойдан. Сизни қизғонаман алвон гуллардан, Азизим, меҳрингиз қизғонманг мендан......

Хаёт бизни бирлаштирди

Хаёт бизни бирлаштирди, Такдир бизни айирмасин. Кисмат бизни юзлаштирди Армон бизни айирмасин. Умримиз сунгига кадар, Севгимиз сундирмасин. Токи улим айиргунча, OЛЛOХ бизни айирмасин....

Согинч хакида шерлар

Насиб килар бизга хам дийдор,  Оллох килар бизни бахтийор. ...

Мухаббатга

Кечикдинг муҳаббат, энди кечикдинг. Сенга деб аталган юрагим ўлган. Кетавер, сен учун энди нима бор? Умидинг узавер, сабрим ҳам тўлган......

Хавасим келади кукдаги ойга

Хавасим келади кукдаги ойга Бехадик хар тунда деразанг бокар Хасадим келтириб тонги шабода Тузгитиб тулкиндай сочларин силар......

Фикр қўшиш