«Чинор» романидан парча севги хакида шеър

«Чинор» романидан парча
«Чинор» романидан парча


Сизни биринчи бор кўрганимдаёқ менга ёқиб қолгансиз,

лекин бу туйғу севгига айланади деб ўйламагандим…
Лекин юракка буйруқ бериб бўлмас экан.
Мен сизни чин дилдан севаман. Бунга ишонинг.

Жоним, жоним деб туриб

Жоним, жоним деб туриб, Жонимни олманг мани. Юрагимни ёндирим, Утларга солманг мани......

Қайтиб беринг

Олов каби нигоҳларингиз Ёндирдилар дард, ғамларимни. Бир мисра ҳам тузолмай қолдим Қайтиб беринг аламларимни....

Шубхаланма мендан азизам...

Шубхаланма мендан азизам, Гохо сени унутиб куйсам. Сени ташлаб кетишим мумкин, Факат сендан олдинрок улсам......

Унутамиз

Озор бериб кўп оғритдик кўнглимизни, Вафо нима билмай жафолар ютамиз. Бир кун ишқ уволи урар иккимизни, Кел яхшиси бир-биримиз унутамиз....

Юзлар чиройли булса

Юзлар чиройли булса Кариганда кетади Калблар чиройли булса, бир умрга етади....

Ишонмадинг менга Гулим

Ишонмадинг менга Гулим Сени каттик Севганимга Гох калбимга озор бердинг Сенга бир он зорлигимда......

Сиз факат менинг - факат меники болиинг

Армон эмас орзуйим булинг...😊 Куз ёшим эмас - суз бошим булинг...😘 Тилагим эмас - керагим булин..💕 Сиз факат менинг - факат меники болиинг...💞💞💞...

Мухаббат

Мухаббат, сен чиройли, Мухаббат, сен гозалсан. Тагин бир зум турайлик, Гапирмайман, уялсанг... Сонг кетармиз. Сездимки Мен орзуга йетмадим. Сени шундай севдимки Кулингдан хам тутмадим. Кулинг... сенинг кулларинг, Мулойимдир, эхтимол. Айри тушди йулларим, Севар ёрим, яхши кол. Мухаббат, унут мени, Ва мен хам... унутмайман. Тушларингда кут мени,...

Канчалар кутдим мен шу онни

Канчалар кутдим мен шу онни Боримни бахш этай топсам имконни Юрагим сизники хатто рухим хам Энди бермок колди хаста бу жонни...!❤️💝...

Исмим янграр сузларингизда...

Сиз билмайсиз...жуда ёмонман, Калбингизга кирганман айтмай. Юлдузимсиз...багри осмонман, Сизни дейман...ахдимдан кайтмай......

Фикр қўшиш