«Чинор» романидан парча севги хакида шеър

«Чинор» романидан парча
«Чинор» романидан парча


Сизни биринчи бор кўрганимдаёқ менга ёқиб қолгансиз,

лекин бу туйғу севгига айланади деб ўйламагандим…
Лекин юракка буйруқ бериб бўлмас экан.
Мен сизни чин дилдан севаман. Бунга ишонинг.

Юзлар чиройли булса

Юзлар чиройли булса Кариганда кетади Калблар чиройли булса, бир умрга етади....

Сунги нафсимгча сени Севаман

😢Хеч бир вакт сенинг мехрингни унитмайман, бокишларингни хотирамда, исмингни эса юрагимда саклайман.. атрофимда булмасангда, сунги нафсимгча сени "Севаман"...

Эслаб юрибман...

Эй кузлари шахло киз,  Эй дунёда танхо киз,  Сен хакингда бир огиз  Сузлаб юрибман......

Севаман

Хар нарсани яратган оллох,  хар бандага беради панох.  Ёлгон гапирмок энг катта гунох,  мен сени севаман оллохим гувох....

Кумкук бахмал майсазор...

Кумкук бахмал майсазор Булсак ёлгиз иккимиз Мухаббатга толе ёр Булсак ёлгиз иккимиз Сен билан Сен билан Сен билан Булсак ёлгиз иккимиз......

Бевафо булмайин мени севсангиз

Яшайсиз -- шодликда, яшайсиз--бегам, Гар менинг борлигим бир оз,сезсангиз. Умрингиз армонсиз утарди балки, Бевафо булмайин мени севсангиз......

Сенсиз мен

Сенсиз мен гўёки тушга ўхшайман, Уйғонсанг лахзада кетарман ўчиб. Сенсиз мен қанотсиз қушга ўхшайман, Кўкни севаману кетолмам учиб....

Хаёт бизни бирлаштирди

Хаёт бизни бирлаштирди, Такдир бизни айирмасин. Кисмат бизни юзлаштирди Армон бизни айирмасин. Умримиз сунгига кадар, Севгимиз сундирмасин. Токи улим айиргунча, OЛЛOХ бизни айирмасин....

Йиғламанг

Армон бўлиб қолсам бағрингиз ғашлаб, Дилингиз оғритар сўзларим бошлаб. Кетар бўлсам агар дунёни ташлаб, Йиғламанг мен учун кўзингиз ёшлаб!...

Мен сани севаман ёрим бетакрор

Кунгил совутмокка уринма бекор, Бу кунгил совимас азизим зинхор, Бир сузни айтаман такрор ва такрор, Мен сани севаман ёрим бетакрор....

Фикр қўшиш