Истайсизми-йўқми севги хакида шеър

Истайсизми-йўқми
Истайсизми-йўқми


Истайсизми-йўқми, гардун айлана,
Истайсизми-йўқми, қайтиб келаман.
Соғинмаган кўзингиздан айланай,
Истайсизми-йўқми, сизни севаман.


Ой ботади — юлдузларнинг ҳабиби,
Тонг отади, танаси йўқ самимий.
Табиатнинг қонунидек табиий —
Истайсизми-йўқми, сизни севаман.

Қучоғига яширмайди хиёбон,
Ўртамизда удум отлиғ биёбон.
Сизга нима, куйсам ўзим куяман,
Истайсизми-йўқми, сизни севаман.

Чақмоқ калит бўлди қулфи дилимга,
Тегмаган бир қизнинг зулфи дилимга.
Сиздан ўзга хон йўқ мулки дилимга,
Истайсизми-йўқми, сизни севаман

Бошингизда япроқ бўлиб айтаман,
Пойингизда тупроқ бўлиб айтаман.
Тупроқдаям муштоқ бўлиб айтаман,
Истайсизми-йўқми, сизни севаман.

Сен кетасан

Сен кетасан, бўм-бўш қолар юрагим... Бийрон тилим нолалари тинади. Руҳиятим устунлари синади, Ҳеч кимсага гўё йўқдек керагим....

Сизни бошкасига бергим келмайди

Сизни бошкасига бергим келмайди Oсмон юлдузини кизгонганидек Сиздан узгасини севгим келмайди Худди бу жон тандан чикиб кетгудек...

Алам киларкан

Кимнидур севип   Уни ардокласанг Тунлар уйкудан кечсанг Уни уйласанг......

Бир бора севги хакида янги шер

Чарчадим не килай сени хам кутиб,  коьяпман жонгинам сени унитиб.  еслатган лахзалар ескирар оьтиб,  келгин йонимга бир бора келгин.  тунлар кун каби оьтказган кечам,  чикмасди хайолинг йодимдан хечам....

Йулларинг пойлайман тонгдан тунгача

Йулларинг пойлайман тонгдан тунгача, Кириб келсанг куним узгача. Кувониб юраман борлигинг учун. Хаёт тимсолида зурлигинг учун. Унутма севгилим. Севиб утаман Йулларингга даста гул куйиб кетаман....

Чиройли кизлар

Бугун каршингизда бошимни эгиб, Минг бора сизлардан сурай узурлар, Кунглингиз ранжитиш эмас‘ ниятим, Мени севиб колган чиройли кизлар!......

Мен сизни хеч кимга бериб куймайман

Азобда колдирган ишкингиз учун, Дунёни ёндирган рашкингиз учун. Кунглимга уй курган мехрингиз учун, Мен сизни хеч кимга бериб куймайман!...

Ишк кушиги

Ишк кушиги  Мен сенсиз ойи йук коронгу тунман  Куёши чикмаган булутли кунман  Бутун борлигини сукунат босган ...

Роза сенга жоним

Чиройингни курганда кукда ой хам хижолат,  Юрак кургур бакириб калбдан кушик куйлар,  Марвар елканг коплаган тундек кора зилолинг,  Сен тамон чорлар пешвоз чиксанг не булар....

Сен тонг булгин ёруг ва сокин

Сен тонг булгин ёруг ва сокин Мен тунлардан хафа булганман. Тундек хаёл махзунлигимдир Мен тонгларни узок кутганман....

Изохлар 1

  1. Офлайн
    Madinabonu
    Madinabonu 10 июля 2022 11:06
    Juda ham zo‘r sherlar ekan meni ismimga ham bormi aa

Фикр қўшиш