Истайсизми-йўқми севги хакида шеър

Истайсизми-йўқми
Истайсизми-йўқми


Истайсизми-йўқми, гардун айлана,
Истайсизми-йўқми, қайтиб келаман.
Соғинмаган кўзингиздан айланай,
Истайсизми-йўқми, сизни севаман.


Ой ботади — юлдузларнинг ҳабиби,
Тонг отади, танаси йўқ самимий.
Табиатнинг қонунидек табиий —
Истайсизми-йўқми, сизни севаман.

Қучоғига яширмайди хиёбон,
Ўртамизда удум отлиғ биёбон.
Сизга нима, куйсам ўзим куяман,
Истайсизми-йўқми, сизни севаман.

Чақмоқ калит бўлди қулфи дилимга,
Тегмаган бир қизнинг зулфи дилимга.
Сиздан ўзга хон йўқ мулки дилимга,
Истайсизми-йўқми, сизни севаман

Бошингизда япроқ бўлиб айтаман,
Пойингизда тупроқ бўлиб айтаман.
Тупроқдаям муштоқ бўлиб айтаман,
Истайсизми-йўқми, сизни севаман.

Севдим узим

Севдим узим Севди кузим Юракдаги Сунги сузим......

Бахтимга бор булгин жоним севгилим

Эшитсам овозинг хар дам нар нафас Сехрли сузингдан олсайдим доим дарс Сендан узга мухаббат керакмас бас Бахтимга бор булгин жоним севгилим......

Хазил-хазил билан севишиб колдик

Хазил-хазил билан куришиб колдик, Хазил-хазил билан танишиб колдик, Мос чикиб колдик-да бир-биримизга, Хазил-хазил билан севишиб колдик......

Мени айбим севганимми

-Мени айбим севганимми, -Севгида зор куйганимми, -Сендан шуни кутгандимми, -айт жонгинам......

Азизам, бу хаёт аслида эртак...

Азизам, бу хаёт аслида эртак, Изингиздан мунаввар ёгдулар ёгсин. Сизни деб жаннатни тарк этган эркак, Эрканигохингиздан жаннатни топсин...!...

Сиз факат менинг - факат меники болиинг

Армон эмас орзуйим булинг...😊 Куз ёшим эмас - суз бошим булинг...😘 Тилагим эмас - керагим булин..💕 Сиз факат менинг - факат меники болиинг...💞💞💞...

Иддао

Бир лаҳзада умрим ҳам ярим, Оҳ, ўйласам оғринади дил. Юрагимни тирнар дардларим, Гарддек кетди ўттиз етти йил....

Мен сизни бир умр бахтли киламан

Сиз менинг борлигим жон-у жахоним, Узимнинг севгилим, азизим, жоним, Барчадан кизгонган рашкчи инсоним, Мен сизни бир умр бахтли киламан!......

Менга сенинг шу юришинг кифоя

Менга сенинг хаёлинг эмас, Бирга утар хаётинг эмас. Хаётдан чекган фарёдинг эмас, Калбингдаги ором кифоя. Майли сен билан куришмасам хам, Хар кун холинг суролмасам хам. Мени унут деганингда хам. Менга сенинг шу юришинг кифоя....

Хаёт хам бир ширин эртакдай

Хаёт хам бир ширин эртакдай, Ахир яшаб булмас юраксиз. Осмонга юлдузлар керакдай, Сиз менга жудаям кераксиз!!!...

Фикр қўшиш