Ҳаётда мано йўқ яшашдан сенсиз севги хакида шеър

Ҳаётда мано йўқ яшашдан сенсиз
Ҳаётда мано йўқ яшашдан сенсиз


Кимгадур висолсан, кимгадур ҳижрон.
Кимгадур орзусан, кимгадур армон.

Кимгадур бир умр, кимгадур бир он.
Кимгадур томчисан, кимгадур уммон.
Кимгадур аччиқсан, кимгадур ширин.
Ҳуллас «МУҲАББАТСАН» дунёда тенгсиз.
Ҳаётда мано йўқ яшашдан сенсиз.

Хаётга келарсан бир бор

Хаётга келарсан бир бор Хато килиб куйма зинхор Бахтли булиш уз кулингда Чин мухаббат булсин дилингда....

Зилола исм учун шер

З_улматдан йирокда яшаймиз гулим. И_шонгин сенга бу богланган дилим. Л_айли булинг узим сизга мажнун буламан. O_манат дунёда бахтга туламан. Л_атофатли хуснингизга ошикман узим. А_сил мухаббатга хамрохдир сузим. ...

Мен сизни севаман шак шухбасиз

🌹-----Мен сизни севаман шак — шухбасиз .🌹 🌹------Кузлариз курганда кувончим олам .🌹 🌹-------Кунлар келар бахтга етаклаймиз биз 🌹 🌹-------Мен билан булинг эй 🌹 🌹----------ЯГОНА ГУЛИМ —---🌹...

Шунда ҳам мен сизни севавераман

Бугун яна олдим қўлимга қалам, Сиз учун шерларим ёзавераман. Севмаслигингиз менга қилсада алам, Шунда ҳам мен сизни севавераман......

Калбинга якин инсонингдан хабар келмаса...

Калбинга якин инсонингдан хабар келмаса телифонингга келган минглаб хабарларнинг хаммаси ахамиятсиз......❤...

Кунгил учун айтди дима

Кунгил учун айтди дима, Ёзса булар зур газалсан. Егитлар шундайда дима, Сен жудахам гузалсан....

Сени курсам гулдек очилар кунглим

Сени курсам гулдек очилар кунглим, Бир нафас юракка бегонадир гам. Сен ёнимда булсанг калбимда бахор, Сенсиз тор куринур бу ёруг олам......

Бахт гулларига кумилиб яшанг

Бахт гулларига кумилиб яшанг, Севги шаробига чумилиб яшанг. Дунёда хеч билманг кайгу нелигин, Севиб яшанг доимо севилиб яшанг...💞💞💞...

Севги бу юрагимизда бу имон

Севги бу юрагимизда бу имон Севги бу жисмимизда бу хаяжон Севги бу кузларимизда бу кувонч Севги бу ёшларни бир бирига болган ишонч...

Менга ёр буласанми?

Бир марта севилдим, севишолмадим  Хаётим мазмунин топа олмадим  коронгу кечада изладим севгим  Излаб-Иаб топдим калбим егасин. ...

Фикр қўшиш