Ҳаётда мано йўқ яшашдан сенсиз севги хакида шеър

Ҳаётда мано йўқ яшашдан сенсиз
Ҳаётда мано йўқ яшашдан сенсиз


Кимгадур висолсан, кимгадур ҳижрон.
Кимгадур орзусан, кимгадур армон.

Кимгадур бир умр, кимгадур бир он.
Кимгадур томчисан, кимгадур уммон.
Кимгадур аччиқсан, кимгадур ширин.
Ҳуллас «МУҲАББАТСАН» дунёда тенгсиз.
Ҳаётда мано йўқ яшашдан сенсиз.

Буюк бахтни истаса эркак

Буюк бахтни истаса эркак, Юраги тула бардоши булсин. Минг битта харидоридан кура. Биргина вафоли йулдоши булсин....

Мухаббат богимнинг богбони булинг

Мухаббат богимнинг богбони булинг, Девона калбимнинг дармони булинг. Агар ранжитсам йигламанг кулинг, Мен учун сог булинг, саломат булинг...!...

Севганингиз майли мендан ортик булсин

Севганингиз майли мендан ортик булсин Бегим, Сизга мингта жоним тортик булсин. Сиз бор ерда хатар йули ёпик булсин, Хаёлимни обод килган бир гушасиз, Мен излаган дилозорим Сиз “уша” сиз......

Сени севганларим ёдинга тушсин

Кимнидир согиниб ёлгиз колганингда, Сени севганларим ёдинга тушсин. Кисматинг олдида ожиз колганда, Мени куйганларим ёдинга тушсин......

Инсон севмай яшамас экан

Севги одам танламас экан Мол- дунёга карамас экан Юрак сандан сурамас экан Инсон севмай яшамас экан...

Согинмасанг севги ширинмас

Согинмасанг севги ширинмас...! Хис килмашанг кадри билинмас...! Сенсиз хаёт менга кизикмас...! Бир умир севгимни унитмасанг бас...!!!...

кизгалдокдай келган мехмонингизман

Бегим, мен алданган армонингизман,  Бу фоний дунёда ёлгонингизман.  Бегим,кукларга тенгсиз мен учун,  Мен эса бир кадри арзонингизман. ...

Осмонга сочилган юлдузлар каби

Осмонга сочилган юлдузлар каби, Мухаббатим сенга чексиздир жоним. Васлингга эришмок сен билан булмок, Ягона орзуйим, танхо армоним......

Чиройли кизлар

Бугун каршингизда бошимни эгиб, Минг бора сизлардан сурай узурлар, Кунглингиз ранжитиш эмас‘ ниятим, Мени севиб колган чиройли кизлар!......

Мен сизни хеч кимга бериб куймайман

Азобда колдирган ишкингиз учун, Дунёни ёндирган рашкингиз учун. Кунглимга уй курган мехрингиз учун, Мен сизни хеч кимга бериб куймайман!...

Фикр қўшиш