Сизни учратгунча севги хакида шеър

Сизни учратгунча
Сизни учратгунча


Қай фурсат мен сизни кўрдим баногоҳ
Энди зарра ҳижрон дилимни ғашлар.

Бунча ярашмаса ўзингизга, оҳ,
Мунис табассуму маюс қарашлар.

Ҳеч кимни ҳайратга солмас ҳеч қачон
Менинг ёнингизда йўғим ё борим.
Ё фалак, шунча йил кезибман сарсон
Сизни учратгунча, эрка дилбарим…

Ёниб учадиган шам эмас севги

Ёниб учадиган шам эмас севги Куриб кетадиган нам эмас севги Унут буладиган гам эмас севги Бахор шуъласидан кам эмас севги....

Сизни каттик севган юрак сизники!

Уйкусиз тунларим калбим сизники, Кузимнинг ёши кунглим сизники, Ширинг орзуларим дардим сизники, Сизни каттик севган юрак сизники!...

Хаёт жонингни кийнаган бир пайт

Хаёт жонингни кийнаган бир пайт, Калбинг озор чекиб кийналган пайт. Кузингни юмгин юрак юракдан, Мен хам ким учиндир керакман деб айт....

Азизим бу дунё болса хам бир кам

Азизим бу дунё болса хам бир кам, Калбим озгасига конгил коймайди! Йетиша олсам хам, ололмасам хам, Сизни узгасига бергим келмайди...!...

Йиғлаётган қиз

Бу оғир боғ ичра оғир қадамлар Ташлаб кетаётган оғиргина қиз, Дунё кўзларингдан дунё аламлар Томчилар, ҳар бири бир улкан юлдуз....

Осмонга узатсам етади кулим

Осмонга узатсам етади кулим Севги изхор килишга ожиздир тилим Куркаман рад этсангиз огрийди дилим Хануз сизни севаман ёлгиз севгилим......

Хавасим келади кукдаги ойга

Хавасим келади кукдаги ойга Бехадик хар тунда деразанг бокар Хасадим келтириб тонги шабода Тузгитиб тулкиндай сочларин силар......

Жоним жисмингда жоним

Жоним жисмингда жоним, жозибангда жинниман. Жабрдаман жарликда, жонга жабр жаллодсан жасоратим, Жавобсиз жайронимсан жонимсан жамолинга жабр жонсиз, Жонга жабр жаллодсан.!...

улсам хам барибир севаман сени!

Кузларим кур булса, курмасдим сени, Юрагим тош булса, севмасдим сени, Майли хижрон азоби кийнасин мени, улсам хам барибир севаман сени!...

Синглимнинг дугонаси

Тугамас экан қизни. Нозию бахонаси. Шайдо айлаган бизни. Синглимнинг дугонаси....

Фикр қўшиш