Тилла баликча

Тилла баликча


Тухумдан чикди-ю, келтириб уни
Шу лойка ховузга томон отдилар.

Ташландик ушок йеб утади куни,
хору хас, хазонлар устин ёптилар.

Дунёда кургани шу тор ховузча
Ва мудрок толларнинг аччик хазони.
Менга алам килар, тилла баликча
Бир кулмак ховуз деб билар дунёни...

Абдулла Oрипов шеъри

Хатоларинг керак уларга

Шундайлар бор,сенга лутф айлаб, Дустман, дея сенга кулин тутарлар. Лекин хар зум кадаминг пойлаб, хато килишингни улар кутарлар......

Тилла баликча

Тухумдан чикди-ю, келтириб уни Шу лойка ховузга томон отдилар. Ташландик ушок йеб утади куни, хору хас, хазонлар устин ёптилар......

Биринчи мухаббатим

Дунё деган шундайин англаб булмас сир экан, Гох кенг экан, гохида туйнуксиз каср экан, Лекин инсон хамиша бир хисга асир экан, Нечун билмовдим аввал, биринчи мухаббатим, Парво килмовдим аввал, биринчи мухаббатим......

Изохлар 1

  1. Офлайн
    Garayolly
    Garayolly 13 мая 2021 08:54
    Ajayyp shahyr

Фикр қўшиш