Эй дуст

Тугилмок, яшамок хар бир бошда бор,
Кимларга омад ёр, кимлар бахтга зор,
Кимнингдир гул умри сулганда бекор,
уйла, бу умрнинг савдосин эй дуст,

Тингла бу кунгилнинг садосин эй дуст.
Эй дуст, яхшиликни умри узокдур,
Ёмоннинг хар босган изи тузокдур,
Ёлгончилик недур, охири чохдур,

Oлгин ота-онанг дуосин эй дуст,
хато ёзма кунгил иншосин эй дуст.
Бахтнинг илдизи бу сабр дегани,
Эй дуст бесабрлик жабр дегани,

Яхшилик охири кадр дегани,
Тушун, зархикматлар маъносин ей дуст,
Кутарма нодонлар гавгосин эй дуст.
Севгини рад етмок гунохдир азал,

узга юрт ватандан булолмас авзал,
Энг аввал дилхонанг безатгин гузал,
Топгайсан хар дарднинг давосин ей дуст,
килмагин буюклик да’восин эй дуст.

Атрофга бок, сендан пастрокларам куп,
Душманлар ичида дустрокларам куп,
Гулзорлар ичинда тузокларам куп,
Oларсан рохатлар жазосин эй дуст,

Oрттирма жонингни жафосин ей дуст.
Сен учун Ахаддан шархи насихат,
Бир яхши, бир куни ёмон вазият,
Бир куни чекмайин десанг азият,

Танигин оламлар подшосин эй дуст,
килмагин гумрохлар хатосин эй дуст.
Эй дуст, яхшиликни умри узокдур,
Ёмоннинг хар босган изи тузокдур,

Ёлгончилик недур, охири чохдур,
Oлгин ота-онанг дуосин эй дуст,
хато ёзма кунгил иншосин эй дуст.

Ахад Каюм шеъри

Фикр қўшиш