Эй дуст

Эй дуст


Тугилмок, яшамок хар бир бошда бор,
Кимларга омад ёр, кимлар бахтга зор,
Кимнингдир гул умри сулганда бекор,
уйла, бу умрнинг савдосин эй дуст,

Тингла бу кунгилнинг садосин эй дуст.
Эй дуст, яхшиликни умри узокдур,
Ёмоннинг хар босган изи тузокдур,

Ёлгончилик недур, охири чохдур,

Oлгин ота-онанг дуосин эй дуст,
хато ёзма кунгил иншосин эй дуст.
Бахтнинг илдизи бу сабр дегани,
Эй дуст бесабрлик жабр дегани,

Яхшилик охири кадр дегани,
Тушун, зархикматлар маъносин ей дуст,
Кутарма нодонлар гавгосин эй дуст.
Севгини рад етмок гунохдир азал,

узга юрт ватандан булолмас авзал,
Энг аввал дилхонанг безатгин гузал,
Топгайсан хар дарднинг давосин ей дуст,
килмагин буюклик да’восин эй дуст.

Атрофга бок, сендан пастрокларам куп,
Душманлар ичида дустрокларам куп,
Гулзорлар ичинда тузокларам куп,
Oларсан рохатлар жазосин эй дуст,

Oрттирма жонингни жафосин ей дуст.
Сен учун Ахаддан шархи насихат,
Бир яхши, бир куни ёмон вазият,
Бир куни чекмайин десанг азият,

Танигин оламлар подшосин эй дуст,
килмагин гумрохлар хатосин эй дуст.
Эй дуст, яхшиликни умри узокдур,
Ёмоннинг хар босган изи тузокдур,

Ёлгончилик недур, охири чохдур,
Oлгин ота-онанг дуосин эй дуст,
хато ёзма кунгил иншосин эй дуст.

Ахад Каюм шеъри

Одамлар

Бу хаёт биз учун нима одамлар, Синовми, жумбокми ёки бир уйин. Билмокка канчалар интилсанг агар, Яшамок шунчалар туюлар кийин......

Эй дуст

Тугилмок, яшамок хар бир бошда бор, Кимларга омад ёр, кимлар бахтга зор, Кимнингдир гул умри сулганда бекор, уйла, бу умрнинг савдосин эй дуст,......

Икрор

Мен котилман хеч ким билмайди, Бу айбимни яшириб туйдим, улган ишкка кабр булмайди, Мен севгимни улдириб куйдим......

Мен учун хам узингни асра

Севдим деган сузингни асра, Мени кутган кузингни асра, Сени топгум, ёнингга боргум, Мен учун хам узингни асра......

Севмасмидинг

СЕВМАСМИДИНГ... Ёлгиз сен учун яшаб, гам ютсам сезмасмидинг? Ёр кетдинг мени ташлаб,......

Уни висол демайман

Шаббода майин эсса, Уни шамол демайман, Севгим бир келиб кетса, Уни висол демайман......

Хаёт, менга имкон бер, хаёт

хаёт менга имкон бер хаёт, Тусик куйма менинг йулимга, Кимлигимни этайин исбот, Ёмон ният йукдир дилимда......

Манманлик ёмон

Камтар бул камтар бул камтар бул инсон, Билиб йук топмокдан ёкотмок осон, Хеч качон берилма кибр-у хавога, Манманлик ёмондур манманлик ёмон......

Oдамлар

Бу хаёт биз учун нима одамлар, Синовми, жумбокми ёки бир уйин. Билмокка канчалар интилсанг агар, Яшамок шунчалар туюлар кийин......

Йўқчилик эмас дўстлар тўқчилик ғавғо экан

Мансабу бойлик эмас, дўст йиққан подшо экан, Давлатинг ортганида душман ҳам ошно экан, Дил мулки бир кошона, ҳикмати дунё экан, Дунё ишин ўйламанг пишмаган савдо экан, Йўқчилик эмас дўстлар, тўқчилик ғавғо экан......

Фикр қўшиш