Андроид сирлари - 90% фойдаланувчи хабарсиз булган 7 ажойиб функтсиялар

Андроид сирлари - 90% фойдаланувчи хабарсиз булган 7 ажойиб функтсиялар
Андроид сирлари - 90% фойдаланувчи хабарсиз булган 7 ажойиб функтсиялар

Бугунги кунда чунтагида севимли ва ажралмас смартфони булмаган киши булмаса керак. Ва айни пайтда инсониятнинг энг фойдали ихтиролари кандай кобилияга эга эканлигини биладиганлар санокли. Ушбу маколада Андроид платформасида ишлайдиган смартфонларнинг 7 энг кизикарли функтсиялари хакида батафсил.

ЭНЭРГИЯНИ ТЕЖАШНИНГ ЭНГ ОСОН ЙУЛИ
Агар Андроид курилмангиз учун кора ёки бошка ёруг булмаган фонни танласангиз, пикселларнинг автоматик ёритилиши учади ва телефон ёки планшетнинг ишлаш муддати анча узок давом этаётгани сезиш мумкин. Хозиргача бу хусусият барча Андроид курилмаларида ишламайди, бирок, масалан, Самсунгнинг аксарият смартфонларида мавжуд. Текшириб куринг!

МАТННИ ОВОЗ БИЛАН ИЖРО ЭТИЛИШИ
Ушбу маколани нафакат укиш, балки тинглаш хам мумкин – агарда сизда албатта Андроид булса. Агар сиз маълумотни тинглашни афзал курадиган кишилар тоифасидан булсангиз, созламалардаги “Махсус имкониятлар” бандини топинг ва матнни овозли укиш функтсиясини ёкинг.

СМАРТФОННИ МАСОФАДАН БОШКАРИШ
“Созламалар -> Хавфсизлик -> Курилма администраторлари” менюсига утиб, “Андроидни масофавий бошкарув” булимига утинг, “Курилмани масофадан излаш” ёнидаги катакчани белгиланг. Энди сиз смартфони йукотиб куйсангиз, барча маълумотларни кайта тиклаб, ушбу сайт оркали смартфонни блоклашингиз мумкин булади.

“МЕХМОН РЕЖИМИ”НИ ЁКИШ


Агар сиз телефонингизни бошка шахсга вактинча бериб туриш ва айни пайтда смартфон ёки планшетга юкланган барча шахсий маълумотларнинг махфийлигини сакламокчи булсангиз, “Мехмон режими” хусусиятидан фойдаланинг. Дисплейни икки бармок билан пастга тортинг ва очиладиган тезкор созлаш ойнасида юкори унг томондаги юкори бурчакдаги фойдаланувчи белгисини босинг. Бунда “мехмон кушиш” функсияси пайдо булади ва сиз ушбу шахс курилмада кандай харакатлар бажариши мумкинлигини танлашингиз мумкин.

ЭКРАН ЛУПАСИ


Куриш уткирлиги паст булган булган фойдаланувчхулар бу функтсия уларга канчалик кулайлик яратиши мумкинлиги хакида билмасликлари мумкин. Функтисяни фаоллаштириш учун шунчаки “Созламалар  – > Махсус имкониятлар  – > Катталаштириш учун харакатлар” га утинг. Шундан сунг, экраннинг хар кандай кисмини факатгина босиш оркали катталаштиришингиз мумкин.

МОДЕМ РЕЖИМИ


Турли хил курилмалардан интернетга кириш учун алохида 3G-модем ёки бошка курилма харид килиш шарт эмас – смартфонингиз бу вазифани мукаммал тарзда бажара олади. Бунинг учун “Симсиз тармоклар” созламалари ойнасида “Xot Spot (точка доступа)”ни танланг ва “WLAN кириш нуктаси” ёнидаги катакчани белгиланг.

ЯШИРИН УЙИН


Андроид 2.3 Гингербреадъдан бошлаб, Гоогле барча Андроид курилмаларда фойдаланувчилар учун кичик совга яшириб куяди. Уни топиш учун “Созламалар”ни очинг ва “Телефон хакида” ёки “Планшет хакида” булимига утинг. Андроид версияси курсатилган сатр устига бир неча марта тез-тез босинг. Экранда кичкинагина машмеллоу пайдо булганда, уни устига яна бир неча марта босинг. Ушбу харакатлардан сунг махсус мини-уйин очилади.

Сиз хам андроиднинг кизикарли имкониятларидан хабардормисиз? Унда уларни куйида изохлар колдириш оркали булишинг.

Фикр қўшиш