Шохруххон - Лейлам

Шохруххон - Лейлам

Шохруххон - Лейлам Текст песни
Лейлам…

Сени хаёлимдан узмай, калбим билан севаман,
Излайман бахона, булгин деб ёнимда.
Гохи уйгонгим келмайди, ёки уйкум келмайди,
Чунки мен билансан тушим, унгимда хам.

Сени хаёлимдан узмай, калбим билан севаман,
Излайман бахона, булгин деб ёнимда.
Гохи уйгонгим келмайди, ёки уйкум келмайди,
Чунки мен билансан…

Мен биламан адашмайсан, бу нозик туйгуларда сен.
Мен биламан ешитасан калбим овозини, севгим овозини.
Мен биламан адашмайсан, севгини йулида, кунглим танловида.
Мен биламан ешитасан калбим овозини, сен.
Мани Лейлам…

Лейлам…

Сени учратганда яна гузаллашди хаётим,
Бу гузал хаётнинг хамрохи сен узинг.
Севгимни изхор етишни билолмасдурман лекин,
Кузимга карасанг, сен билиб оласан.

Сени учратганда яна гузаллашди хаётим,
Бу гузал хаётнинг хамрохи сен узинг.
Севгимни изхор етишни билолмасдурман лекин,
Кузимга карасанг…

Мен биламан адашмайсан, бу нозик туйгуларда сен.
Мен биламан ешитасан калбим овозини, севгим овозини.
Мен биламан адашмайсан, севгини йулида, кунглим танловида.
Мен биламан ешитасан калбим овозини, сен.

Лейлам, мани Лейлам, мани Лейлам, Лейлам, Лейлам.
Мани Лейлам, мани Лейлам, мани Лейлам, Лейлам, Лейлам.

Лейлам, мани Лейлам, мани Лейлам, Лейлам, Лейлам.
Мани Лейлам, мани Лейлам, мани Лейлам, Лейлам, Лейлам.

Мани Лейлам…

Фикр қўшиш