Хамдам (Манго) - Онам Кани (Хотира)

Хамдам (Манго) - Онам Кани (Хотира)

Хамдам (Манго) - Онам Кани (Хотира) Текст песни
Онам деса кузимда ёш айланар, 
Алам билан бугзимга тош бойланар. 
Ёмгир булиб, куйламокка шайланар, 
Онам кани, юпатувчи онам кани? 

Кухна дунё сени она тугмадими? 
Онасизлик бугзингдан ё бугмадими? 
Кенг багрингга битта онам сигмадими? 
Онам кани юпатувчи онам кани? 

Ёлгончи дунё екан онам, 
Яхшиларга жой йук онам, 
Урнингиз жаннатларда онам, 
Мехрибоним жон онам, онам! 
Ёлгончи дунё екан онам, 
Сизни жуда согиндим онам, 
Йуклигингиз менга килар алам, 
Беозорим онам онам... 

Тушларимга бир боргина киринг онам, 
Уйга качон келасан деб урушинг онам. 
Сизсиз енди бу кенг дунё зулмат хона, 
Дунёларим ёритувчи онам кани? 

Ёлгончи дунё екан онам, 
Яхшиларга жой йук онам, 
Урнингиз жаннатларда онам, 
Мехрибоним жон онам, онам! 
Ёлгончи дунё екан онам, 
Сизни жуда согиндим онам, 
Йуклигингиз менга килар алам, 
Беозорим онам онам... 

Онам деса кузимда ёш айланар, 
Алам билан бугзимга тош бойланар. 
Ёмгир булиб, куйламокка шайланар, 
Онам кани, юпатувчи онам кани? 
Онам кани, юпатувчи онам кани?

Фикр қўшиш