Муниса Ризайева - Ёнма дил

Муниса Ризайева - Ёнма дил

Муниса Ризайева - Ёнма дил Текст песни
Севгилим дили йук,
Жонга санчади чуг
Ишк – бу юракка отилган бир ук.
Кузларим етди кур,
Пешонам бунча шур?
Йулларим бойлади, айлади тур. (х2)
Ёнма, ёнма, ёнма, ёнма дил,
Келма, келма, келма енди бил.
Севма, севма, севма енди дил,
Ёнма, куйма юрак, сабр кил.
Севгилим, гамга тулиб,
Бораман телба булиб,
Англадим – ёлгизман енди дунёда.
Юрагим тилиб-тилиб,
Кузларим намга тулиб,
Олдиму багримда армонда?
Севгимиз енди ёък,
Тош юрагингда чуг
Мени такдир алдар бунча гох?
Санчади бир тикан,
Нетай такдир екан,
Качондир согиниб еслармикан?
Ёнма, ёнма, ёнма, ёнма дил,
Келма, келма, келма енди бил.
Севма, севма, севма енди дил,
Ёнма, куйма юрак, сабр кил.
Ёнма, ёнма, ёнма дил,
Келма, келма, келма енди бил.
Севма, севма, севма енди дил,
Ёнма юрак, сабр кил…
Ёнма, ёнма, ёнма, ёнма дил,
Келма, келма, келма енди бил.
Севма, севма, севма енди дил,
Ёнма, куйма юрак, сабр кил.

Фикр қўшиш