Тамила - Лайли

Тамила - Лайли

Тамила - Лайли Текст песни
Лол йор менинг ко’зларим
Сизни хар ко’рганда,
Мухаббатингизга
Мен изхор бо’лай.

Йор, юракда хаяжон
Сиз деб хар урганда,
Сиз чойлар ичсангиз,
Мен новвот бо’лай.

Лайлини изламанг олисдан,
Севишда Лайлидан о’таман.
Сиз олдин Мажнун бо’либ севинг,
Шунда орзуимга йетаман. (х2)

Ой каби тунда бору,
Кундузи кайдасиз?
Мен сахро, сиз дарйо,
Сизга ташнаман.

Сиз айтинг, качон мени
Йорим деб айтасиз?
О’зим о’з севгимга
Йолг’из ошноман.

Лайлини изламанг олисдан,
Севишда Лайлидан о’таман.
Сиз олдин Мажнун бо’либ севинг,
Шунда орзуимга йетаман. (х2)

Фикр қўшиш