Юлдуз Усмонова - Ей сиз одамлар

Юлдуз Усмонова - Ей сиз одамлар

Юлдуз Усмонова - Ей сиз одамлар Текст песни
ко’лсиз колдим бериб бармог’им,
Йониб турар мудом кулог’им,
Давраларга тортмас ойог’им,
Ессиз одам, ей сиз одамлар. (х2)

Дил гул еди сизга аталган,
Гох топталиб, гохи макталган,
Хар бандига пичок кадалган,
Ессиз одам, ей сиз одамлар. (х2)

Ессиз одам, ей сиз одамлар. (х4)
Ессиз одам, ей сиз одамлар…

Пошнангиздан ко’чирдим музни,
Юрагимдан о’чирдим изни,
Аллакачон кечирдим сизни,
Ессиз одам, ей сиз одамлар. (х2)

Ерта бир кун кабримга кирсам,
Жаннатларда охиста юрсам,
Жим коласиз термулиб турсам,
Ессиз одам, ей сиз одамлар. (х2)

Ессиз одам, ей сиз одамлар. (х3)
Ессиз одам, сизга одамлар.

Ессиз одам, ей сиз одамлар… ех…

Фикр қўшиш