Кузингга бокканда кузларим кулса... севги хакида шеър

Кузингга бокканда кузларим кулса...
Кузингга бокканда кузларим кулса...


Кузингга бокканда кузларим кулса,
Юрак дийдорингдан севиниб урса,
Севинчинг чехрамдан аксланиб турса,
Мен бахтлиман дея уйлайман шунда....🌸🍃

Умр деганлари ўткинчи аммо

Умр деганлари ўткинчи аммо Қалбимда яшайди дардингиз Эсимдан чиқмайди лек аммо Меҳр тўла ўша кўзингиз......

Азизам танхосан бевафо ёрсан

Азизам танхосан бевафо ёрсан Клбимга ут солган ажиб пинхонсан Кийнама калнбимни огрийди жоним Ахир шу юракда узинг хам борсан....

Нима килай, бахтли булишинг учун

Жоним берай, бахтга тулишинг учун Бахтдан йиглаб бахтдан кулишинг учун Орзуим осмонига олиб кетай юр Нима килай, бахтли булишинг учун....

Севаман тупроқлар остида қолиб

Севгига дард қўшиб куйлаганимда, Кўнглим сендалигин сезиб яшайсан. Тунлари яширин йиғлаганимда, Биламан, сен мени севиб яшайсан......

Менга ёр буласанми?

Бир марта севилдим, севишолмадим  Хаётим мазмунин топа олмадим  коронгу кечада изладим севгим  Излаб-Иаб топдим калбим егасин. ...

Менга сенинг шу юришинг кифоя

Менга сенинг хаёлинг эмас, Бирга утар хаётинг эмас. Хаётдан чекган фарёдинг эмас, Калбингдаги ором кифоя. Майли сен билан куришмасам хам, Хар кун холинг суролмасам хам. Мени унут деганингда хам. Менга сенинг шу юришинг кифоя....

Бунча йирокдасан мохим согиниб

Бунча йирокдасан мохим согиниб, Хажрингда юрагим куйиб бормокда. Висолингни курмок истаган кузга, Аччик алам ёши тулиб бормокда......

Мен сизни севаман шак шухбасиз

🌹-----Мен сизни севаман шак — шухбасиз .🌹 🌹------Кузлариз курганда кувончим олам .🌹 🌹-------Кунлар келар бахтга етаклаймиз биз 🌹 🌹-------Мен билан булинг эй 🌹 🌹----------ЯГОНА ГУЛИМ —---🌹...

Бевафо деб дилингизни эзмай кетай...

Бевафо деб дилингизни эзмай кетай. Бахтли булинг бахтсизлигим сезмай кетай. Сиздан бездим мухаббатдан безмай кетай. Кузим тушди кузингизга ихтиёрсиз. Айриликдан сиз бунчалар бахтиёрсиз....

Гунчалар куп аммо гуллар каби эмас

Гунчалар куп аммо гуллар каби эмас Хаёллар куп аммо хакикат каби эмас. Сен гузалсан аммо калбинг каби эмас Сени севганлар куп аммо МЕН каби эмас....

Фикр қўшиш