Ошик юрак учун хижрон булмасин севги хакида шеър

Ошик юрак учун хижрон булмасин
Ошик юрак учун хижрон булмасин


💞Ошик юрак учун хижрон булмасин
💞Ишк манзил ахтариб сарсон булмасин.
🌹Хар ким бахтли булсин уз ёри билан
🌹Мухаббат хечкимга армон булмасин..

Илк мухаббатни сизда кураман

Илк мухаббатни сизда кураман. Сузларингиз эшитиб хаёл сураман. Сизни севдим, кечиринг аммо. Сизни севганларни ёмон кураман..!...

Сен Мени Севмагансан!

Суйганимда багримдан,  Бекорга кетмагансан,  Энди билдим эй ёрон,  Сен мени севмагансан... ...

Билсанг агар бу йулимдан кайта олмайман

Билсанг агар бу йулимдан кайта олмайман, Oрзуларим бор нега ета олмайман. Сендан узокларга хам кетта олмайман, Сени севаман лекин айта олмайман....

Нега сендан кечиб булмайди?

Кечиш мумкин гузал бахордан, Ундан кечсам жоним улмайди. Атиргулдан кечиш мумкину, Нега сендан кечиб булмайди?...

Сизни ранжитдимми хафа килдимми

Сизни ранжитдимми хафа килдимми, Кунглингиз огриса курдимми хузур. Кузларингиз нами бу хам менданми, Хатто сурамадимми бир бора узр!...

Сизни бошкасига бергим келмайди

Сизни бошкасига бергим келмайди Oсмон юлдузини кизгонганидек Сиздан узгасини севгим келмайди Худди бу жон тандан чикиб кетгудек...

Сиз менинг бахтимсиз

💕Хар доим сизни борлигингизни хиси яна купрок яшагим келади ..! 💕 💕Хаелларимда эмас хаётим давомида мен билан булишингизни истайман..! 💕 💕Орзу булсин армон булмасин севгимиз хеч качон хазон булмасин..! 💕 💕Тилайман хар бир севишган севган инсони билан бахтли булсин бахтиёр булсин 💕 💕Сиз менинш шахзодам,суюкли ерим,борлик жахоним 💕 💕 Сиз менинг...

Осмонга сочилган юлдузлар каби

Осмонга сочилган юлдузлар каби, Мухаббатим сенга чексиздир жоним. Васлингга эришмок сен билан булмок, Ягона орзуйим, танхо армоним......

Севганмисан...

Сезганмисан ёкишинг менга, Сен хакингда уйлашимни хеч? Сени хаёл сурдим дегунча, Пайдо булар калбимда севинч!......

Улгаймаган севги

Мен хамон ушаман- жажжи кизалок, Мендан бошкалар улгайишяпти. Менда улгайгани кайгули кувонч. Бир сирим айтайми? кийналдим. Рости!......

Изохлар 1

 1. Офлайн
  Зарина
  Зарина 8 апреля 2020 14:32
  Yuraklarni qiynaydi bir dard,
  Ko'zlar to'la alamlar,nafrat.
  Chunki lablar aytadi faqat,
  Meni tinch qo'y sevgi,muhabat.

Фикр қўшиш