Онам жаннатимдир, Онам бойлигим ота-она хакида шеър

Онам жаннатимдир, Онам бойлигим
Онам жаннатимдир, Онам бойлигим


Болам деб чақам деб умри адоғим,
Меҳнатда ёрилган қўли қадогим.
Суянган тоғимдир ишонган боғим,
Онам жаннатимдир, Онам бойлигим.

Oнам кузимга нур йулимга зиё

Oнам кузимга нур йулимга зиё, Oнам буюк сиймою фаришта гуё. Мен учун кул очиб килганда дуо, Жаннатларга айланар мен учун дунё...!...

Онанга кунгирок килдингми бугун

Бу дунёда мехр окибат устун, Мусофир юртларда юрганинг учун, Согиниб интизор кутиб турганда, Онанга кунгирок килдингми бугун...?...

Фариштам Онам

Мехрибон, хушзабон, кунгли оппогим,  Сузлари шириндур, калби юмшогим,  Дилимга гам кайгу, урнашган оним, Кунглимни кутарган мехрибон Онам, Барчадан мехрибон,Фариштам Онам!...

Гул билан безаниб турмасин хонам

Гул билан безаниб турмасин хонам. Майли ёмгир булсин, майли кор булсин. Отамнинг бахтига сог булсин Онам, Онамнинг бахтига Отам сог булсин!...

Факатгина Oнам

Факатгина... 🌸Oнам🌸... Кадрим биларкан.. Факатгина... 🌸Oнам🌸.. Дардим оларкан... Oёгимдан чалса дусту- Душмαним.. Факатгина... 🌸Oнам🌸.. Дилдан йигларкан.....

Она юринг ХАЖГА борамиз

Мехр куйиб ёлгон дунёга, Качонгача даврон сурамиз? Сажда килиб Кодир Худога, Она юринг ХАЖГА борамиз!......

Нелардандир кунгил булиб гаш

Нелардандир кунгил булиб гаш, Хам эгилса, бу эгилмас бош. Кузларимда калкиб турса ёш, Бу холимга беролмай бардош, Бир муштипар OНАМ йиглайди, колганлари ёлгон йиглайди..!...

Бойлик армон булса хам

Бойлик армон булса хам Жаннат армон булмасин Дунё куз ёш токса хам Oна куз ёш тукмасин....

Менинг Онам дунёдир

Менинг Онам дунёдир, Мехр тула дарёдир. Зимистонда йулимга, Нур тушаган зиёдир. Менинг Онам бир дарахт, Жаннат пойидаги тахт. Бу уткинчи оламда, Онам омад Онам бахт. Менинг Онам хаётдир,...

Дунёларни дунё килган Она эмасми

Дунёларни дунё килган Она эмасми. Алишерни шоир килган Она эмасми. Узун йуллар юриб холдан тойсада. Чарчамадим болам деган Она эмасми....

Изохлар 1

  1. Офлайн
    Нилуфор
    Нилуфор 21 мая 2020 00:31
    Салом хаммаларингизга сог ОМОН булингизлар

Фикр қўшиш