Кўзинг очсанг душман чиқади нуқул узбекча шеър

Кўзинг очсанг душман чиқади нуқул
Кўзинг очсанг душман чиқади нуқул


Бу замон дўстни кам орттирмок, маъқул,
Аҳли замонадан узоқроқ бўлгил,
Суянчиғинг бўлиб кўринган кимса,
Кўзинг очсанг душман чиқади нуқул...

Базида шодонмиз, базида нодон

Базида шодонмиз, базида нодон, Кимгадур керакмас кимга кадрдон, Кимгадур якинмиз кимга бегона, Кимгадур азизмиз кимга девона, Кимгадур айтади сендан кунглим тук, Кимгадур айтар яна сенинг урнига йук, Яхшими ёмонми бир хил хислаймиз Инсонмиз тухтамай кадр излаймиз....

Билдим...

Ўқимай, ўрганмай, ғафлатга ботиб, Жазо бу - мусибат, дея билибман. Тавба ёшларига ғарқ бўлмоқ учун, Ўзимдан кечмоққа тайёр турибман......

Бардоши олдида тог - оддий тупрок

Бардоши олдида тог - оддий тупрок, Улар этагидан жаннат бир кадам. Бе айб Парвардигор, дегандек бирок, Ёк эмас кичкина камчилиги хам..!...

Бу кун сен негадир бошкача

Хар куни бир хил саволим Хар куни жавоблар узгача Кунглингда борми гумонинг Бу кун сен негадир бошкача......

Юрагим бунчалар урмасанг нотинч

Юрагим бунчалар урмасанг нотинч, Елкангга гамларни юклама ортиб. Тангримдан сурайман, сенга бир утинч, Кайгуга дош бермай, колмагин котиб......

Яна куришгунча, десам майлими

Хайр, узок йиллар кутган мехмоним, Сал кам уттиз йилга кечиккан туйгу. Худди вужудимдан кетмокда жоним, Шунчалар чиройли буларму кайгу!......

Фарзандидан кечган аёллар

Нафсин қўйиб ҳаёдан устун.. Неча гўдак етимдур бугун.. Зор йиғлайсиз кун келиб бир кун.. Фарзандидан кечган аёллар.....

Майлига булсанг-да чиндан хам зурлар

Майлига булсанг-да чиндан хам зурлар, Бормикан, демагин, мендан хам зурлар, Жуда кургинг келса, мозорга боргил - У ерда ётибди сендан хам зурлар!...

Дунёни зўр деманг зўрлар ютмайди

Дунёни зўр деманг зўрлар ютмайди. Дунёни доғ деманг доғлар кетмайди. Сиз фақат бахтлиман, бахтиёрман денг. Дунёдаги хеч бир сўз унга етмайди......

Кўнглим йиғлаганда қайда эдингиз?

Балки кимса топмас жойда эдингиз, Денгиз тубида ё ойда эдингиз, Кечалар Худо деб ўртаниб зор-зор, Кўнглим йиғлаганда қайда эдингиз?......

Фикр қўшиш