Хавас қилсин хатто ғам узбекча шеър

Хавас қилсин хатто ғам
Хавас қилсин хатто ғам


Эгил фақат намоз учун,
Белинг синиб тушса ҳам.

Йиғла, майли,Ҳудо дегин,
Тўлиб тошсин кўзда нам.

Ўқи Куръон кунда бир бор,
Ўчиб кетма бўлиб шам.
Одам бўлгин,яхшилик қил,
Хавас қилсин хатто ғам!

Сукланиб бокаман уфкнинг юзига

Сукланиб бокаман уфкнинг юзига, Юрагим минг пора, жонсиздек таним. Аёвсиз йуллайди синовин хаёт, Гуёки у менга ашаддий ганим...

Алам килар Эркакка

Тухмат тошлар отилса. Ишонган дуст сотилса. Билмай карзга ботилса. Алам килар Эркакка. Тарк этганида омад......

Бугун Севгим Армон Болди хакида шер

икки йиллик севгим Бир зумда сунди  на килай дакдиримга тан бераман енди...

Орзунинг изидан келади армон

Орзунинг изидан келади армон, Хаётда билмаймиз нелар кутмокда, Чидашга мажбур аслида инсон, Ташвишга овуниб умр утмокда....

Майлига булсанг-да чиндан хам зурлар

Майлига булсанг-да чиндан хам зурлар, Бормикан, демагин, мендан хам зурлар, Жуда кургинг келса, мозорга боргил - У ерда ётибди сендан хам зурлар!...

Уйламанг дарди юк

....Уйламанг дарди юк гамсиз кимса деб, Ёлгон дунёга мудом куламан, лек ич ичимдан юрагим тилиб, Узимдан утганин узим биламан....!...

Жисминг якин калбинг-чи йирок

Жисминг якин калбинг-чи йирок, Кунлар иссик юрак муз бирок. Жавоблардан сукунат купрок, Кулгулардан алам ортикрок....

Тириклай кумади мени Ташвишлар!...

Ёш едим туртилиб турардим Баъзан, У чоглар йикилсам онам Даст ушлар. O, энди куркаман йикилсам Агар Тириклай кумади мени Ташвишлар!......

Гурурингни сотма, сингилжон...!

Балки йукдир бошингда эринг, Балки йукдир яшашга еринг, Балки сигмас танангга теринг, Иффатингни сакла, сингилжон......

Дардли дунё бу

Менга чох казиманг, чохлар етарли. Дилимни огритманг, охлар етарли. Хечким бокиймас бир кун кетарли Келдингми кетасан шартли дунё бу Келдим деб шодланманг дардли дунё бу...

Фикр қўшиш