Севган ёр йиллар ўтиб севги хакида шеър

Севган ёр йиллар ўтиб
Севган ёр йиллар ўтиб


Севган ёр йиллар ўтиб
Мен ҳақимда ўйлайдиларму
Ёшликдаги севгимизни
Кимларгадир сўйлайдиларму

Севмасдан севгини киламиз хавас

Севмасдан севгини киламиз хавас, Чин севги учун чирой керакмас. Oк юзу, кора кош булиши шартмас, Чин мухаббат учун юрак булса бас!♥️...

Севдим узим

Севдим узим Севди кузим Юракдаги Сунги сузим......

улсам хам барибир севаман сени!

Кузларим кур булса, курмасдим сени, Юрагим тош булса, севмасдим сени, Майли хижрон азоби кийнасин мени, улсам хам барибир севаман сени!...

Сен тонг булгин ёруг ва сокин

Сен тонг булгин ёруг ва сокин Мен тунлардан хафа булганман. Тундек хаёл махзунлигимдир Мен тонгларни узок кутганман....

Ўша - Ўша юрак - Юрак ҳақида шеър

Ўша-ўша юрак, бу ўша юрак! суюкли, суюксиз, суяксиз юрак! Хар хил кўйга тушиб, ошаган синов керакли, кераксиз, юраксиз юрак!......

Мухаббат

Сен чиройли изҳор айтардинг, Мен чиройли уялар эдим. Сен мардликдан топгандинг камол, Мен ҳаёдан улғаяр эдим......

Сизни ўйлаб-ўйлаб бугун ҳам ўтди

Тун чўкиб борлиқни домига ютди. Кимдур мени эслаб, кимдур унутди. Юрагим эриди ширин туш каби, Сизни ўйлаб-ўйлаб бугун ҳам ўтди....

Менга жуда кераксан...

Куксимдаги юраксан, Мени кийнаб халаксан, Тушунгин ахир бугун, Менга жуда кераксан......

Хаётда маъно йук яшашдан сенсиз.

Кимгадур висолсан, кимгадур хижрон. Кимгадур орзусан, кимгадур армон. Кимгадур бир умр, кимгадур бир он. Кимгадур томчисан, кимгадур уммон. Кимгадур аччиксан, кимгадур ширин. Хуллас «МУХАББАТСАН» дунёда тенсиз. Хаётда маъно йук яшашдан сенсиз....

Мен сизни хеч кимга бериб куймайман

Азобда колдирган ишкингиз учун, Дунёни ёндирган рашкингиз учун. Кунглимга уй курган мехрингиз учун, Мен сизни хеч кимга бериб куймайман!...

Изохлар 1

  1. Офлайн
    RAVSHAN
    RAVSHAN 22 октября 2020 21:40
    sevgi sherlari

Фикр қўшиш