Севган ёр йиллар ўтиб севги хакида шеър

Севган ёр йиллар ўтиб
Севган ёр йиллар ўтиб


Севган ёр йиллар ўтиб
Мен ҳақимда ўйлайдиларму
Ёшликдаги севгимизни
Кимларгадир сўйлайдиларму

Раъно

Хар битта сўзингда минг битта маъно, Жуда ақллисан, жуда хам доно, Дунёни айланиб изладим, аммо, Сендан яхшисини топмадим, Раъно....

Сиз менинг шабнамдай тоза хаёлим

Сиз менинг шабнамдай тоза хаёлим  Бевакт сизга тушган кузимникисиз  Oрзулар багридан излаб топганим  киёматга кадар узимникисиз....

Бир нигох ташлаб кунглимни олдинг

Бир нигох ташлаб кунглимни олдинг. Шу нозик кунглимга Севгини солдинг. Кечалари ухлолмам уйкумни буздинг. Энди узингдан кур БАЛOГА КOЛДИНГ!!!...

Йиғламанг

Армон бўлиб қолсам бағрингиз ғашлаб, Дилингиз оғритар сўзларим бошлаб. Кетар бўлсам агар дунёни ташлаб, Йиғламанг мен учун кўзингиз ёшлаб!...

Нима килай, бахтли булишинг учун

Жоним берай, бахтга тулишинг учун Бахтдан йиглаб бахтдан кулишинг учун Орзуим осмонига олиб кетай юр Нима килай, бахтли булишинг учун....

Сени гамдан асраб яшайман

Сени гамдан асраб яшайман Сени номинг хар недан устун Мен дунёдан кетмай яшайман Сен дунёда борлигинг учун....

Мен сени севардим, севаман ҳамон

Йўқ сени унитмоқ эмасдур осон. Қалбимни ўртайди ҳали ҳам ҳижрон. Юракда бир туйғу уради ҳамон, Мен сени севардим, севаман ҳамон....

Севги

Севги азобини севган биларкан,  Севги олар экан аклу хушингиз.  Лекин битта нарса алам киларкан,  Сизни севмаса гар севган кишингиз!...

Жавобсиз севгим

Юрагим муштокдир сузларингизга Кузларим муштокдир йулларингизга Гуллар тута олмас кулларингизга Азобдан яралган жавобсиз севгим Саробга айланган жавобсиз севгим......

Кел сени Дунёимга, мехмон килайин

Кел сени Дунёимга, мехмон килайин, Кур Севги нима Мухаббат нима? Кел сени бир зумга сендан айирай Кур сенли дунёда Сенсизлик нима...!...

Изохлар 1

  1. Офлайн
    RAVSHAN
    RAVSHAN 22 октября 2020 21:40
    sevgi sherlari

Фикр қўшиш