Севган ёр йиллар ўтиб севги хакида шеър

Севган ёр йиллар ўтиб
Севган ёр йиллар ўтиб


Севган ёр йиллар ўтиб
Мен ҳақимда ўйлайдиларму
Ёшликдаги севгимизни
Кимларгадир сўйлайдиларму

Майли энди отди кетди откан кунлар

Майли энди отди кетди откан кунлар. Кайтаролмай догда юрар бу конгиллар. Севаркансан нега тондинг севгимиздан. Хазон булди чин туйгулар пок орзулар....

Бахт гулларига кумилиб яшанг

Бахт гулларига кумилиб яшанг, Севги шаробига чумилиб яшанг. Дунёда хеч билманг кайгу нелигин, Севиб яшанг доимо севилиб яшанг...💞💞💞...

Сени курсам гулдек очилар кунглим

Сени курсам гулдек очилар кунглим, Бир нафас юракка бегонадир гам. Сен ёнимда булсанг калбимда бахор, Сенсиз тор куринур бу ёруг олам......

Севги Дунёсидан излангиз мени...

Гохи керак булсам сизларга агар. Шунчаки дунёдан изламанг мени. Кимгадир ёкарман кимлар суймайди Oртимдан ёмон суз сузламанг мени......

Кузларим иложсиз тикилар эрга

Кузларим иложсиз тикилар эрга, Вужудимдан канча алам ёгмасин, Кизганиб турсамда у киздан сени, Дердим, кузларингдан хеч ёш томмасин...!...

Қийин бўлди

Етмади бир орзу-тилакка, Бўлинди минг битта бўлакка, Менга эмас, мендан хам кўпроқ, Қийин бўлди, шўрлик юракка....

Раъно

Хар битта сўзингда минг битта маъно, Жуда ақллисан, жуда хам доно, Дунёни айланиб изладим, аммо, Сендан яхшисини топмадим, Раъно....

Бормагайман хаётингизга

Мен сизни хеч этмайман такиб. Халал бермам хаётингизга. Азоб чекманг токи мени деб. Бормагайман хаётингизга......

Айт севгилим

Орзуларим пучми энди? Бахор кўнглим қишми энди? Баҳтли кунлар тушми энди? Айт севгилим, айт севгилим? Қайт ёнимга, қайт севгилим....

Сизни ўйламасам

Ўксик дилгинамни соғинч қийнайди Юрагим сиқилар ҳаво етмайди. Соғиниб дунёдан ўтарман аммо, Сизни ўйламасам куним ўтмайди...

Изохлар 1

  1. Офлайн
    RAVSHAN
    RAVSHAN 22 октября 2020 21:40
    sevgi sherlari

Фикр қўшиш