Жуда севдим севги хакида шеър

Жуда севдим
Жуда севдим


Жуда севдим...
Жинниларнинг жиннисини...
Қирқта ақлли келса ҳам,
Тўлдиромас... Унинг ўрнини!!!

Мухаббатга

Кечикдинг муҳаббат, энди кечикдинг. Сенга деб аталган юрагим ўлган. Кетавер, сен учун энди нима бор? Умидинг узавер, сабрим ҳам тўлган......

Борингизга шукр жуфти халолим

Сиз келиб уйимиз мехрга тулди, Айрилик чекиниб висол, бахт келди. Шайтон алдаёлмай багрини тилди, Борингизга шукр, жуфти халолим......

Бугунги кун кечагидан бахтли булса хам

Бугунги кун кечагидан бахтли булса хам, Хаётим кувончларга  тулса хам. Юрагим урушдан тухтаб колса хам, Барибир лабларим исмингиз пичирлар...!...

Афсона булармиш курганларимиз

Афсона булармиш курганларимиз, Хаммаси уткинчи дунё зийнати. Мен сизга шундайин мехр берайки, Хеч кайерда булмасин унинг киймати....

Мен сани севаман ёрим бетакрор

Кунгил совутмокка уринма бекор, Бу кунгил совимас азизим зинхор, Бир сузни айтаман такрор ва такрор, Мен сани севаман ёрим бетакрор....

Кел яхшиси, севгимдан ҳайиқ

Кел яхшиси, севгимдан ҳайиқ, Бир умр бўл мендан эҳтиёт. Яширмайман, мен бахтга лойиқ, Лекин... лекин сен бахтдан зиёд......

Гозалликда тенгсизим сенсан

Мени осмоним юлдузим сенсан, Мен Кемаман денгизим сенсан. Мен япрокман илдизим сенсан, Гозалликда тенгсизим сенсан....

Биз интернетда богланиб колганмиз

Биз интернетда богланиб колганмиз. Биз шунчаки ундаги инсонларга богланиб колганмиз. Хар кун улардан Хайирли тонг кутамиз. Сизни севаман деб такторлашини кутамиз...!...

Узоклашсам чорлайсиз атай

Узоклашсам чорлайсиз атай, Севолмайсиз уйин-эрмаксиз. Мен хам бахтнинг бахридан утай, Сиз кераксиз, мен-чи~кераксиз. Оёгимдан узингиз чалиб, Яна суяб колган тиргаксиз. Эй хаётим, кетмайин улиб, Сиз кераксиз, мен-чи~кераксиз....

Качонки тошларда очилса гуллар

Качонки тошларда очилса гуллар, Качонки дарёда окмаса сувлар, Качонки кабрга кумсалар мени, Балки унутарман ушанда сени......

Изохлар 1

  1. Офлайн
    BENOM
    BENOM Вчера, 12:47
    Шерлар яхши буладию бунданам яхши маноли шерларни купайтиринглар.шер укиган одам мазза килсин яна кайта укисин.

Фикр қўшиш