Нега севдим севги хакида шеър

Нега севдим
Нега севдим


Нега севдим азоб берсада.
Нега севдим қайғу берсада.
Юрак санаб тоймас севгилим.
Нега севдим юрак ўлсада.

Унга айтинглар

Унга айтинглар уни согинганимни... Унга айтинглар уни севишимни... Унга айтинглар хамон уни кутётганимни... Факат унга айтманглар шу сузларни йиглаб айтётганимни..!!!...

Севганингиз майли мендан ортик булсин

Севганингиз майли мендан ортик булсин Бегим, Сизга мингта жоним тортик булсин. Сиз бор ерда хатар йули ёпик булсин, Хаёлимни обод килган бир гушасиз, Мен излаган дилозорим Сиз “уша” сиз......

Мени хатто эсламайсан хам

Мени хатто эсламайсан хам. Согиниб хам куймайсан бир бор. Пок севгимга ачиниб дилдан. Йиглаяпман такрор ва такрор......

Сен менинг калбимда сунмас мухаббат

Сен менинг калбимда сунмас мухаббат, Кутсанг гар бир куни кайтаман албат, Севгимиз хурмати ростини айт факат, Жоним йулларимни кута оласанми...

Мухаббат богимнинг богбони булинг

Мухаббат богимнинг богбони булинг, Девона калбимнинг дармони булинг. Агар ранжитсам йигламанг кулинг, Мен учун сог булинг, саломат булинг...!...

Сизни қаттиқ севган юрак сизники

Уйқусиз тунларим қалбим сизники, Кўзимнинг ёши кўнглим сизники, Ширинг орзуларим дардим сизники, Сизни қаттиқ севган юрак сизники!...

Бу тун

Бу тун сенга етмас йулимдир менинг Бу тун сенга элтар ёлгиз нажотим. Минг йилки пиёда кезиб умримни Сени тушларимдан топдим хаётим......

Унутма ёр..

Унутма ёр, мен зорингни, согинганман дийдорингни, Икки зулфи зуннорингни,  икки чашми хуморингни....

Сунги нафсимгча сени Севаман

😢Хеч бир вакт сенинг мехрингни унитмайман, бокишларингни хотирамда, исмингни эса юрагимда саклайман.. атрофимда булмасангда, сунги нафсимгча сени "Севаман"...

Кузатиш

Кўзлар кўзга яна нигорон, Бошга тушди бешафқат ҳижрон. Муҳаббатга йўлдош имтиҳон, Юрагингда мени олиб кет......

Изохлар 2

 1. Офлайн
  Muhammad
  Muhammad 14 мая 2021 06:02
  Men shunday sevamank tarifga tel ochiz
 2. Офлайн
  Исмоил
  Исмоил 23 февраля 2021 17:10
  Кизлани севмаелар
  кизла алдаб кетади
  Игитлар

Фикр қўшиш