Синглимнинг дугонаси севги хакида шеър

Синглимнинг дугонаси


Тугамас экан қизни.
Нозию бахонаси.
Шайдо айлаган бизни.
Синглимнинг дугонаси.

Кийиниши хуш бичим.
Ёнар шунга бир ичим.

Билар мени севишим.
Синглимнинг дугонаси.

Нозингни айлагин бас.
Кўнглимнинг ягонаси.
Эркалаб қилма араз.
Синглимнинг дугонаси.

Ҳар куни бир кўчамдан.
Синглим сўраб ўтарсан.
Севаман сени ростдан.
Синглимнинг дугонаси.

Лабларинг ғунча гилос.
Юзларинг ойга қиёс.
Менга жуда ўзинг мос.
Синглимнинг дугонаси

Нозингни айлагин бас.
Кўнглимнинг ягонаси.
Эркалаб қилма араз.
Синглимнинг дугонаси.

кизгалдокдай келган мехмонингизман

Бегим, мен алданган армонингизман,  Бу фоний дунёда ёлгонингизман.  Бегим,кукларга тенгсиз мен учун,  Мен эса бир кадри арзонингизман. ...

Факат мени унут дема...

Мендан истаган нарсангни сура, Нима сурасанг хаммасига ваъда Беришим мумкун. Факат мени унут дема. Буни хатто узимданам Илтимос килолмайман....

Севги билан огриса дил

Севги билан огриса дил Дори билан даволанмас бил Агар шундай булмасин десанг Уз севгинга вафодорлик кил...

Шу созларин ешитмай олсам хакида шер

Ех козимга толди йош,  Йиглолмасам нетайин?  Висолингга каламкош,  Йетолмасам нетайин?  Шунча севиб бир сени, ...

Умрим мазмуни хар бир нафасинг...!

Юрагим хорсинмай йиглаётгандек Исмингни такрорлаб ураётгандек Бир лахза урмагай юрагим сенсиз Сен менинг хаётим орзу хавасим Умрим мазмуни хар бир нафасинг...!...

Борингизча севаман

Рашкчи ёрим рашк килинг рашкингизни севаман Жахил килиб кош чимиринг жахлингизни севаман Мени согиниб зор булинг зорингизни севаман. Сиз кандай булсангиз хам борингизча севаман....

Уткинчи дунёда алам меники

Уткинчи дунёда алам меники Номингиз ёзилган калам меники Уткинчи дунёда сизни юкотсам Жаннатларда албатта булинг меники...

Мен бировга ухшаганим учун севма

Мен бировга ухшаганим учун севма. Узимга ухшаганим учун сев. Мен сени бировни унитиш учун севмадим. Узимга керагинг учун севдим..!...

Кулганим ёлгондир, куйганларим рост

Кулганим ёлгондир, куйганларим рост, Сани деб телба дилим тилиниб колди. Такдир деб атайми, ё дейми кисмат, Сансиз ёлгизлигим билиниб колди.....!!!...

Унутамиз

Озор бериб кўп оғритдик кўнглимизни, Вафо нима билмай жафолар ютамиз. Бир кун ишқ уволи урар иккимизни, Кел яхшиси бир-биримиз унутамиз....

Фикр қўшиш