Йиғламанг севги хакида шеър

Йиғламанг


Армон бўлиб қолсам бағрингиз ғашлаб,
Дилингиз оғритар сўзларим бошлаб.
Кетар бўлсам агар дунёни ташлаб,
Йиғламанг мен учун кўзингиз ёшлаб!


Ким учун суянчиқ бўлган қалқонман,
Кимларнинг орзуси бўлган армонман.
Сизни бир юқламай қўйган ёмонман,
Йиғламанг мен учун кўзингиз ёшлаб!

Беш кунлик дунёни омонат билинг,
Инсонсиз инсонга яхшилик қилинг.
Қўлингизни очиб дуолар қилинг!
Йиғламанг мен учун кўзингиз ёшлаб!

Тонг чоғи шабнамдек гулларга қўнсам, 
Юзингизга томган ёмғирда бўлсам. 
Соғинсангиз тунлар тушларга кирсам!
Йиғламанг мен учун кўзингиз ёшлаб!

Кузингга бокканда кузларим кулса...

Кузингга бокканда кузларим кулса, Юрак дийдорингдан севиниб урса, Севинчинг чехрамдан аксланиб турса, Мен бахтлиман дея уйлайман шунда....🌸🍃...

Зилола исм учун шер

З_улматдан йирокда яшаймиз гулим. И_шонгин сенга бу богланган дилим. Л_айли булинг узим сизга мажнун буламан. O_манат дунёда бахтга туламан. Л_атофатли хуснингизга ошикман узим. А_сил мухаббатга хамрохдир сузим. ...

Лабларингни мен курсам...

Лабларингни мен курсам,  Туйиб-туйиб упаман.  кувончларга мен тулиб,  Сени каттик кучаман. ...

Кайтадан берилса менга бу хаёт

Кайтадан берилса менга бу хаёт. Розиман ГУЛИМ сиз учун яна куярдим. Ишонмасман деманг сузларингиз гумон. Яна танлаб - танлаб ГУЛИМ сизни севардим. 💞...

Насиб килар бизга хам дийдор

Насиб килар бизга хам дийдор Оллох килар бизни бахтиёр Сиздан олисда булсамда Тунлари бедор сизни Уйлагувчи битта инсон бор...!...

Кечикдим

Тушларимда қўлингни тутар қўлим, Таъбирини ўйлаб ёмон ичикдим. Мени узоқ кутган эдинг севгилим, Афсусдаман, йигирма йил кечикдим....

Севмасдан севгини киламиз хавас

Севмасдан севгини киламиз хавас, Чин севги учун чирой керакмас. Oк юзу, кора кош булиши шартмас, Чин мухаббат учун юрак булса бас!♥️...

Сен Мени Севмагансан!

Суйганимда багримдан,  Бекорга кетмагансан,  Энди билдим эй ёрон,  Сен мени севмагансан... ...

Сиз ушаму?

Юлдузим деб,излаганим, Армонларда бузлаганим, Кеча-кундуз сузлаганим — Сиз ушаму,сиз ушаму?...

Унга айтинглар

Унга айтинглар уни согинганимни... Унга айтинглар уни севишимни... Унга айтинглар хамон уни кутётганимни... Факат унга айтманглар шу сузларни йиглаб айтётганимни..!!!...

Фикр қўшиш