Йиғламанг севги хакида шеър

Йиғламанг


Армон бўлиб қолсам бағрингиз ғашлаб,
Дилингиз оғритар сўзларим бошлаб.
Кетар бўлсам агар дунёни ташлаб,
Йиғламанг мен учун кўзингиз ёшлаб!


Ким учун суянчиқ бўлган қалқонман,
Кимларнинг орзуси бўлган армонман.
Сизни бир юқламай қўйган ёмонман,
Йиғламанг мен учун кўзингиз ёшлаб!

Беш кунлик дунёни омонат билинг,
Инсонсиз инсонга яхшилик қилинг.
Қўлингизни очиб дуолар қилинг!
Йиғламанг мен учун кўзингиз ёшлаб!

Тонг чоғи шабнамдек гулларга қўнсам, 
Юзингизга томган ёмғирда бўлсам. 
Соғинсангиз тунлар тушларга кирсам!
Йиғламанг мен учун кўзингиз ёшлаб!

Бу тун

Бу тун сенга етмас йулимдир менинг Бу тун сенга элтар ёлгиз нажотим. Минг йилки пиёда кезиб умримни Сени тушларимдан топдим хаётим......

узгани севолмайман

Сенга булган хисларим Шамолларга учирдим уйлайвериб хар куни Яна сени туш курдим......

Согинсамда юрак тутиб

Согинсамда юрак тутиб, Мен ёнингга бормай севдим, Севганимни пинхон тутиб, Сенга дилим ёрмай севдим...!...

Кимгадир шодликсан, ким учун қайғу

Борлиқни жумбушга келтирсанг нима Сенгамас дўстликка кўнглим очардим Тутқунлик одати ахир сенга хос. Эркинлик дардида сендан қочардим....

Умр дарё каби оқавераркан

Умр дарё каби оқавераркан, Кунлар эрта сари боқавераркан, Ёнингда мехрибон ёринг бўлса ҳам, Илк севги юракни ёқавераркан!...

Сузлари шириним эркатой бегим

Сузлари шириним эркатой бегим, Дунёлардан асраб яширган сирим, Севасизми десам туради у жим, Сузлари бетакрор ужар севгилим....

Юзлар чиройли булса

Юзлар чиройли булса Кариганда кетади Калблар чиройли булса, бир умрга етади....

Севгининг кучига койил коламиз

Сугинч азобига беролмай бардош. Баъзан гудак каби йиглаб коламиз. Уйкусиз кузларга келганида ёш. Севгининг кучига койил коламиз....

Севаман бу дунёда кўзим юмгунча

Севаман бу дунёда кўзим юмгунча Севаман руҳим осмон узра чиқгунча,  Севаман севгим сизга етгунча  Севаман то сиз ҳам мендек севгунча....

Сенсизликка ўрганиб қолдим

Сен йўқ сенсизликка ўрганиб қолдим, Унгача айрилиқ ўтида ёндим. Ҳаммадан, ҳаттоки ўзимдан толдим, Энди сенсизликка ўрганиб қолдим....

Фикр қўшиш