Сен кетасан севги хакида шеър

Сен кетасан


Сен кетасан, бўм-бўш қолар юрагим...
Бийрон тилим нолалари тинади.
Руҳиятим устунлари синади,

Ҳеч кимсага гўё йўқдек керагим.

Сен кетасан, тутолмайман қўлларинг...
Қол деёлмай унсиз дилим бўзлайди.
Лаҳза ўтмай бор вужудим музлайди,
Босолмайман кўчки босган йўлларинг.

Сен кетасан, тутар енгил қалтироқ, 
Сўнгра бирдан етмай қолар нафасим.
Кифтингдаги гардга келар ҳавасим,
Ҳатто ўша зарра мендан бахтлироқ.

Сени согинишни яхши кураман

Сени согинишни яхши кураман... Сени рашк килиш Мен учун бахт... Сени курсам яшагим келади... Негадир сени севиш менга ёкади....

Севги романтика хакида шер Калбимда армон

Кузда кувонч калбимда армон,  Билдирмадим буни хеч кимга.  Сен билмадинг, сен кулдинг шунда,  Факатгина йигладим озим....

Кузингизни яшнатгувчи

Кузингизни яшнатгувчи нуриз булиб Калбингизни ёрутгувчи кувонч булай Яхши ёмон кунингизда хамрох булиб Жаннат томон йетакловчи ёриз булай!...

Инсон ЙУРАГИ севги деб урадими...?

Ишонасан сани эса Алдашади..... Севасан санга хиёнат килшади.... Дардингни айтасан Назарга олишмайди... Якинлашасан сандан узоклашади... Айтингчи шунча холатдан кен Инсон ЙУРАГИ севги деб урадими...? ...

Ишонмадинг менга Гулим

Ишонмадинг менга Гулим Сени каттик Севганимга Гох калбимга озор бердинг Сенга бир он зорлигимда......

Уткинчи дунёда алам меники

Уткинчи дунёда алам меники Номингиз ёзилган калам меники Уткинчи дунёда сизни юкотсам Жаннатларда албатта булинг меники...

Ваъда беринг...

Ваъда беринг, туролсангиз сузингизда, Караганда ишонч курай кузингизда. Ёлгон билан хаётимни безаманг... Рост гапиринг нима булса, кунглингизда!...

Хар кун сизни кургим келар лекин кандай

Хар кун сизни кургим келар лекин кандай Холиз кандай билгим келар аммо нетай Борай десам йирокдасиз кахрим келар Билмам кимлар ёнидасиз рашким келар...!❤️...

Жоним сизни орзу учун армон унун севмадим

Жоним сизни орзу учун армон учун севмадим. Ё шунчакий ёлгизликдан эрмак учун севмадим. Сузларимда излаганим шоирона мисралар. Билинг сизни узгаларга бермок учун Севмадим...

Азизам, бу хаёт аслида эртак...

Азизам, бу хаёт аслида эртак, Изингиздан мунаввар ёгдулар ёгсин. Сизни деб жаннатни тарк этган эркак, Эрканигохингиздан жаннатни топсин...!...

Фикр қўшиш