Бир куни пушаймон бўлиб дунёда айрилик хакида шеър

Бир куни пушаймон бўлиб дунёда
Бир куни пушаймон бўлиб дунёда


Бир куни пушаймон бўлиб дунёда.
Бир куни изимни излаб ёнасан.
Тополмай дунёда хеч бир чора.
Қабримни майсасин қучиб йиғлайсан..

Суймадими суйкалма

Хазон булса бахоринг... Куриб колса анхоринг... Ташлаб кетса дуст, ёринг... СУЙМАДИМИ СУЙКАЛМА......

Шоир деманг...

Шоир деманг даволигим йук Мухаббатни сароб этганман Армон булган севгимни кумсаб Кулларимга калам тутганман....

Бугун ёшлар тулар менинг кузимга

Юрагимхам буйсинмас хеч сузимга Кетгим келар олисларга негадур Не гунохим бор эдики билмадим Бугун ёшлар тулар менинг кузимга......

Бевафо ёр кайда болсанг хам болгин омон

Хаёлим нега доим уни ойлайсан Созларим нега доим уни созлайсан Козларим нега доим уни коргайсан......

Яна скунат ичра ёлгиз

Яна скунат ичра ёлгиз Зулматда колдим сенсиз Билсанг эди фариштам Куз нурсиз колди сенсиз...

Узокда булсада

Узокда булсада куриб юрайин, Шу менга кифоя, шу менга мадор. Доимо бахтли бул, шудир тилагим, Самимий севгимдан хабарсиз дилдор....

Дилимни дилсизга берма Аллохим

Мехрни куп бердим олганларим кам, Шодлик излагандим кузим нега нам. Унинг боши осмон, менинг бошим гам, Биргина суровим, биргина охим, Дилимни дилсизга берма Аллохим....

Эсингдами бир кун келиб...

Эсингдами бир кун келиб кетаман дердинг чиндан хам бир кун келиб кетдинг кетишга кетдингу мени тириклайин улдириб кетдинг______________!♥♥♥...

Хаёт нимага шунака...

Хаёт нимага шунака экан... ! Нима учун юрагимизга сиккан инсон... ! Такдиримизга сигмас экан...!...

Oлислардан келган садо

Oлислардан келган садо, сени менга эслатади Афсус ёнимда йуксан, Аммо йирокларда менга термулишларинг Мени бу дунёда яшашимга имкон яратади Мени армон булган мухаббатим...

Фикр қўшиш