Бир куни пушаймон бўлиб дунёда айрилик хакида шеър

Бир куни пушаймон бўлиб дунёда
Бир куни пушаймон бўлиб дунёда


Бир куни пушаймон бўлиб дунёда.
Бир куни изимни излаб ёнасан.
Тополмай дунёда хеч бир чора.
Қабримни майсасин қучиб йиғлайсан..

Кеча бахтим эдинг бугун армоним

💖 Кеча бахтим эдинг бугун армоним, 💖 Балки согингансан лекин айтмадинг. 💖 Гурурим енголмай кийналди жоним, 💖 Кайт деб айтолмадим, сен хам кайтмадинг....

Зулмат булсанг шам булиб севдим

Зулмат булсанг шам булиб севдим. Кувонч булсанг гам булиб севдим. Киприк булсанг нам булиб севдим. Айтгин сени кимдан кам севдим..?...

Мени кимга алмаштирдинг

Бир-биримиз севардик-ку, Жондан ортик курардик-ку. Сабр килсанг бирозгина, Бирга бахтли булардик-ку. Мени кимга алмаштирдинг???...

Хаёт чархпалаги айланиб кетди

Хаёт чархпалаги айланиб кетди Кунгил кунгилларга богланиб кетди.. Жондан севганим кунгил куйганим Бугун бегонага айланиб кетди...!...

Куз ёшларим ёмгирдек ёгар

Куз ёшларим ёмгирдек ёгар, Дардим ичга юта олмайман. Борган сари вужудим музлар, Нега сени унутолмайман....

Сен куйинма Сен азоб чекма

Сен куйинма Сен азоб чекма, Синса менинг шу кунглим синсин Сенсизликнинг янги куни бу, Менсизлигинг муборак булсин!...

Армонли муҳаббат

Қадри менга нондайин азиз Сувдай покдир ҳаёллари ҳам. У сиз ўтган ҳар бир онимда Қалбим учун бошланар мотам....

Утмиш булиб колди севгимиз

Утмиш булиб колди севгимиз, Кайтолмайман энди ортимга. Айро булди афсус калбимиз, Булмас даво йиллар дардимга...!...

Излаб - излаб сени топдим

Излаб - излаб сени топдим, Армон билан юзма - юз. Кутиб - кутиб колди кунглим, Сен хам мендан кунгил уз!!!...

Бевофо киз энди менга бегонасиз

Менинг дилим сизсизликка куниб булган, Сиз хали хам узингизча ягонасиз. Сизга булган мухаббатим суниб булган, Бевофо киз энди менга бегонасиз......

Фикр қўшиш