Бир куни пушаймон бўлиб дунёда айрилик хакида шеър

Бир куни пушаймон бўлиб дунёда
Бир куни пушаймон бўлиб дунёда


Бир куни пушаймон бўлиб дунёда.
Бир куни изимни излаб ёнасан.
Тополмай дунёда хеч бир чора.
Қабримни майсасин қучиб йиғлайсан..

Сенга битта утмиш айтаман

Сенга битта утмиш айтаман Айтаману ортга кайтаман Ялинмайман гурурим учун Кайтар дунё менхам нетаман Бугун чиндан кахримни сочдим Дилга ютган сузимни очдим Вакти келди кузини очдим Чидаганга чикарган севги......

Oмон булинг киёматгача

Oмон булинг киёматгача. Юрагимни ёкмокда нидо. Унутсангиз агар сиз мени. Мени сизга эслатар Худо....

Йиглама

Йиглама, зор какшаб бечора юрак Мухаббат кунгилни эртаклари бу Кунгилни йиглатиб томоша килмок Ёлгончи дунёни эртаклари бу ЙИГЛАМА!!!...

Дунё кузларингга...

Дунё кузларингга тор булар бир кун, Сочларинг окариб кор булар бир кун. Севги бу табаррук дилга мехмондир, Уни хор этганлар, хор булар бир кун....

Нима Булди?

Нима Булди? Согиндингми? Согинмайман дегандингку.... Нима Булди? Ургандингми? Гурур ила кетгандингку... Нима булди кузларингга? Йиглаб-йиглаб туйдингми сен? Сендан кунгил узганимда, Энди кунгил куйдингми сен?......

Ёнингдан хайдама Узим кетаман

.... Севгим сунди такдир экан нетаман. .... Юрагимда не гам булса ютаман .... Калбим колиб курук дилим элтаман .... Ёнингдан хайдама Узим кетаман!!!❤️❤️❤️...

Калбимда ох чекар кайгу

Калбимда ох чекар кайгу. Ёлгиз бахтинг узим булсам, Таскин топарди юрагим, Жоним, сени бахтли курсам......

Афсус энди ачинаман

Сен билан уткан кунларимга, Сени севган юрагимга, Ёшга тулган кузларимга Афсус энди ачинаман. Канча сени кутганимга, Умид килиб юрганимга, Сенга содик булганимга Афсус энди ачинаман....

Юрагим тубида исминг жарангли

Юрагим тубида исминг жарангли Сен мени куздаги кувончим эдинг Нахот айрилдик бугун бегона Калбимда колдику дардлар пинхона....

Нимадан безовта булаяпсан дил

Нимадан безовта булаяпсан дил, Суйганинг узгани суйиб кетдими? Айрилик фироклар келиб кетма кет, Аламдан осмонинг куйиб кетдими?...

Фикр қўшиш