Энди келма айрилик хакида шеър

Энди келма


Энди келма, сендан кечганман
Аламларни ичга ютганман.
Ҳаёллардан, гумондан чарчаб
СEВМАЙМАН деб қасам ичганман.

Дарёлар кайтар ортига,биз улганда кайтармиз....

Нахотки кийн уни дилимдан йукотишни, Суратларга кушибисмин утда, йукишни. Соняларга дустман энди кутиб куёш ботишни, Сен биркун кадримни, билганингда кайтарсан, Саволларга мас севгингни, бир узимга айтарсан......

Сени деб не куйга тушдим

Сени деб не куйга тушдим, Сени деб кукларга учдим, Куйдирди ку ишк оташи, Синиб канотим ерга тушдим......

Армонни ургатган азизим

Армонни ургатган азизим, Кузингда узгани курганман Хаёлдан куймаган булсам хам, Мен сени согинмай куйганман...!...

Осмонлар бунча тор дунё, бунча тор

Осмонлар бунча тор дунё, бунча тор, Факат алам чексиз, факат гам чексиз, Барча дардларимни бир сабаби бор, Шунчаки ёлгизман, шунчаки сенсиз...!...

Жавобсиз колди...

Телефонлар килдим оласану индамайсан, Юрагимни тиглайсани Лекин сезмайман. Смсларим жавобларсиз колиб кетар, Нима учун калбим тирнайсан эй бевафо......

Утмиш булиб колди севгимиз

Утмиш булиб колди севгимиз, Кайтолмайман энди ортимга. Айро булди афсус калбимиз, Булмас даво йиллар дардимга...!...

Унутганда эсдан чикмас...

Уйкуга чумганда, тушларимда сен, Унгимда юрганда, юрагимда сен, Билгайман, келмассан асло багримга, Хар он-у, хар вактим, жон танимда сен. Кетдинг калбимга мангу, доглар колдириб, Коксимга ханжар уриб, конлар тулдириб......

Кетганингдан бери

Кайерга учди орзулар, Увол булди бу туйгулар, Хаётим булди эртаклар, Кетганингдан бери......

Армонли муҳаббат

Қадри менга нондайин азиз Сувдай покдир ҳаёллари ҳам. У сиз ўтган ҳар бир онимда Қалбим учун бошланар мотам....

Танишинг булса хам якининг булмас

Бу йуллар биз учун бегона эмас, Ялиниб ёр булсанг кадрдон демас. Кунглингни хеч берма суймаганларга. Танишинг булса хам якининг булмас....

Изохлар 1

  1. Офлайн
    Xor omad
    Xor omad 23 декабря 2022 19:24
    Sevb xato qildm

    Seni sevgan men ahmoq meni sevgan sen axmoq

Фикр қўшиш