Энди келма айрилик хакида шеър

Энди келма


Энди келма, сендан кечганман
Аламларни ичга ютганман.
Ҳаёллардан, гумондан чарчаб
СEВМАЙМАН деб қасам ичганман.

Ишкга тулиб севганинг ёлгон

Ишкга тулиб севганинг ёлгон, Согиндим тунлари бедорман деганинг ёлгон, Излама сурама хаётим эдинг, Ёлгонлар остида севгимиз хазон...💞...

Сени уйламайман бугундан бошлаб

Мени унут дединг йукотдим сени, кетганди нг умидвор кузларим ёшлаб Юрагимга берган азобинг хакки, Сени уйламайман бугундан бошлаб....

Мени асло эслама жоним

Йиллар утиб келса хам бахор. Сувга тулса музлаган анхор. Бу юрагинг йигласа зор зор. Мени асло эслама жоним......

Эсингдами бир кун келиб...

Эсингдами бир кун келиб кетаман дердинг чиндан хам бир кун келиб кетдинг кетишга кетдингу мени тириклайин улдириб кетдинг______________!♥♥♥...

Унутмокни истадим сизни

Унутмокни истадим сизни Аммо нетай унутолмадим Oгир экан унутиш сизни Унутишни мен эплолмадим...!💔💔💔...

Хаёт чархпалаги айланиб кетди

Хаёт чархпалаги айланиб кетди Кунгил кунгилларга богланиб кетди.. Жондан севганим кунгил куйганим Бугун бегонага айланиб кетди...!...

Сиз кетиб юрагим, армонда колди

Сиз кетиб юрагим, армонда колди, Армонли юрагим, хижронда колди... Кадрингиз сезилиб, балки йуколди... Согинган булсангиз, ёнимга кайтинг !...

Шунчаки йиглатиб кетди

Шунчаки йиглатиб кетди йиллар хам, Армон алла айтди кайгуга ураб. Бир сузни айтолмай утди диллар хам, Шунчаки туйида йигладим украб...!...

Кулимдан келсайди сизни унитмок

Кулимдан келсайди сизни унитмок, Севдим деб бунчалар ёниб-куймасдим. Севгимни гурурдан куйиб устунрок, Узимни бунчалар йерга урмасдим..!...

Ёлгончи кузларга тушмасин кузим

Хар тунда юлдузли самога бокиб Худодан сурайман сабр ва токат Алдандим бевафо дунёда яшаб Ёлгончи кузларга тушмасин кузим......

Фикр қўшиш