Энди келма айрилик хакида шеър

Энди келма


Энди келма, сендан кечганман
Аламларни ичга ютганман.
Ҳаёллардан, гумондан чарчаб
СEВМАЙМАН деб қасам ичганман.

Жонинг булсин Сог!!!

Дилинг огримасин йиглаганим йук Сен бахтли яшагин кунглинг булсин чог Мен сенга ёмонлик тилаганим йук Кайерда ким билан болсанг хам Жонинг булсин Сог!!!...

Бевафо ёр кайда болсанг хам болгин омон

Хаёлим нега доим уни ойлайсан Созларим нега доим уни созлайсан Козларим нега доим уни коргайсан......

Кеча бахтим эдинг бугун армоним

💖 Кеча бахтим эдинг бугун армоним, 💖 Балки согингансан лекин айтмадинг. 💖 Гурурим енголмай кийналди жоним, 💖 Кайт деб айтолмадим, сен хам кайтмадинг....

Келасан ёнимга келасан

Жим кетдинг сузларим тингламай, Бекиёс мехримни англамай. Бир лахза гуруринг уйламай- Келасан ёнимга келасан......

Oсуда хаётимга секин аста кириб келдингу

Oсуда хаётимга секин аста кириб келдингу... Хаётимни остун устун килиб чикиб кетдинг... Нахот кимдур учун мендан аламингни олган булсанг....!...

Хаёт чархпалаги айланиб кетди

Хаёт чархпалаги айланиб кетди Кунгил кунгилларга богланиб кетди.. Жондан севганим кунгил куйганим Бугун бегонага айланиб кетди...!...

Бу дунёда севги бормикан

Бу дунёда севги бормикан Айриликка армон ёрмикан Кузларимга дунё тормикан МУХАББАТСИЗ ЯШАБ КУРАМАН....

Мен кетяпман

Кузда ёшлар котиб колсин, Сунги тонглар мудрамасдан отиб колсин, Тош дийдангиз армонларга ботиб колсин, Кетаяпман сиздан кечиб......

Туйдим мен одамлар ёмонларидан

Туйдим мен одамлар ёмонларидан, Асар хам колмади иймонларидан. Зерикдим хаётнинг кийнокларидан, Ишонган инсоннинг ёлгонларидан....

Дилимни дилсизга берма Аллохим

Мехрни куп бердим олганларим кам, Шодлик излагандим кузим нега нам. Унинг боши осмон, менинг бошим гам, Биргина суровим, биргина охим, Дилимни дилсизга берма Аллохим....

Фикр қўшиш