Энди келма айрилик хакида шеър

Энди келма


Энди келма, сендан кечганман
Аламларни ичга ютганман.
Ҳаёллардан, гумондан чарчаб
СEВМАЙМАН деб қасам ичганман.

Сунгсиз хаёлларнинг нихояси йук

Сунгсиз хаёлларнинг нихояси йук Кунгил эшигига ёпилган парда Булди юрагимга кадалганми ук Oгрикдан вужудим килади зарда......

Армонларга тулганда юрак

Армонларга тулганда юрак Бу хаётда яшаш не керак Вактни ортга кайтариб булмас Сени кутмоктадир осмону фалак...

Сендан кечмокликни сурайди дунё

Сендан кечмокликни сурайди дунё, Виждон азоб бериб кистайверади. Сендан кечмок булиб интилсам дунё, Хаёл яна висолинг истайверади...!😢💔💔💔...

Кутганинга хеч ухшамадим

Кутганинга хеч ухшамадим! Кутганинга хеч ухшатмадим! Кутганинга хеч ухшатмадинг! Айт! Кетишим ухшаяптими?!....

Танишинг булса хам якининг булмас

Бу йуллар биз учун бегона эмас, Ялиниб ёр булсанг кадрдон демас. Кунглингни хеч берма суймаганларга. Танишинг булса хам якининг булмас....

Бевофо киз энди менга бегонасиз

Менинг дилим сизсизликка куниб булган, Сиз хали хам узингизча ягонасиз. Сизга булган мухаббатим суниб булган, Бевофо киз энди менга бегонасиз......

Сенлаб сизламаганни сен хам сизлама

Сенлаб сизламаганни сен хам сизлама, Аёвсиз йулларда таскин излама. Бир четга куйиб тур хотираларни, Сени унутганни сен хам эслама....

Жавобсиз колди...

Телефонлар килдим оласану индамайсан, Юрагимни тиглайсани Лекин сезмайман. Смсларим жавобларсиз колиб кетар, Нима учун калбим тирнайсан эй бевафо......

Эсингдами бир кун келиб...

Эсингдами бир кун келиб кетаман дердинг чиндан хам бир кун келиб кетдинг кетишга кетдингу мени тириклайин улдириб кетдинг______________!♥♥♥...

Юзинг силар ёмгир эдим тиниб булдим

Юзинг силар ёмгир эдим тиниб булдим Сенсизликка бахтсизликка куниб булдим Мехринг билан тирик эдим качонлардир Улим шартмас мен шундогам улиб булдим....

Фикр қўшиш