Энди келма айрилик хакида шеър

Энди келма


Энди келма, сендан кечганман
Аламларни ичга ютганман.
Ҳаёллардан, гумондан чарчаб
СEВМАЙМАН деб қасам ичганман.

Сенсизликка урганиб колдим

Сен йук сенсизликка урганиб колдим, Унгача айрилик утида ёндим. Хаммадан, хаттоки узимдан толдим, Энди сенсизликка урганиб колдим......

Виждонинг огрийди этаётиб рад

Виждонинг огрийди этаётиб рад. Худди айбдордек ерга карайсан. Бир юрак бир севги тилайди хаёт. Севолмайман дейсан узр сурайсан. Кейин у кетади куксида санчик....

Дил бериб юрсангу бокмаса киё

Дил бериб юрсангу бокмаса киё, Аламлар хаётдан туйдирар экан. Майли гузал булсин, майли хурлико, Суймаганни суйма куйдирар экан....

Зулмат булсанг шам булиб севдим

Зулмат булсанг шам булиб севдим. Кувонч булсанг гам булиб севдим. Киприк булсанг нам булиб севдим. Айтгин сени кимдан кам севдим..?...

Булут йигласа, ёмгир буларкан

Булут йигласа, ёмгир буларкан Дарахт йигласа, хазон буларкан Севги йигласа, армон буларкан Юрак йигласа, тамом буларкан...!!...

Сени деб не куйга тушдим

Сени деб не куйга тушдим, Сени деб кукларга учдим, Куйдирди ку ишк оташи, Синиб канотим ерга тушдим......

Oсуда хаётимга секин аста кириб келдингу

Oсуда хаётимга секин аста кириб келдингу... Хаётимни остун устун килиб чикиб кетдинг... Нахот кимдур учун мендан аламингни олган булсанг....!...

Айт азизим сени кандай унутаман

Кийналяпман, юрагимни армон тешар, Йиглаяпман кузларимдан дарё тошар Согинчларим хаётимга дардлар кушар, Нетай энди ёлгизликга куникаман. Айт азизим сени кандай унутаман...

Куйинг мени изламанг

Куйинг мени изламанг Тополмайсиз барибир Шум такдирнинг йулида Йулларимиз наридир......

Бир куни юрак хам тохтайди

Бир куни юрак хам тохтайди.... Йигласанг хам Сурасанг хам Сокмайди💔...

Изохлар 1

  1. Офлайн
    Xor omad
    Xor omad 23 декабря 2022 19:24
    Sevb xato qildm

    Seni sevgan men ahmoq meni sevgan sen axmoq

Фикр қўшиш