Севаман бу дунёда кўзим юмгунча севги хакида шеър

Севаман бу дунёда кўзим юмгунча


Севаман бу дунёда кўзим юмгунча
Севаман руҳим осмон узра чиқгунча, 
Севаман севгим сизга етгунча 
Севаман то сиз ҳам мендек севгунча.

Согинсамда юрак тутиб

Согинсамда юрак тутиб, Мен ёнингга бормай севдим, Севганимни пинхон тутиб, Сенга дилим ёрмай севдим...!...

Бевафо деб дилингизни эзмай кетай...

Бевафо деб дилингизни эзмай кетай. Бахтли булинг бахтсизлигим сезмай кетай. Сиздан бездим мухаббатдан безмай кетай. Кузим тушди кузингизга ихтиёрсиз. Айриликдан сиз бунчалар бахтиёрсиз....

Буюк бахтни истаса эркак

Буюк бахтни истаса эркак, Юраги тула бардоши булсин. Минг битта харидоридан кура. Биргина вафоли йулдоши булсин....

Севаман тупроқлар остида қолиб

Севгига дард қўшиб куйлаганимда, Кўнглим сендалигин сезиб яшайсан. Тунлари яширин йиғлаганимда, Биламан, сен мени севиб яшайсан......

Менга жуда кераксан...

Куксимдаги юраксан, Мени кийнаб халаксан, Тушунгин ахир бугун, Менга жуда кераксан......

У хохлаган...

У хохлаган хамма нарсани бера олмаслигим мумкин, лекин, узимда борининг хаммасини бера оламан!...

Бизни ёлгон эмас рост юзлаштирсин

Бизни ёлгон эмас рост юзлаштирсин Оддий бир сароб эмас бахт бирлаштирсин Умр буйи кулимдан тутган ёлгизим Бизни армон эмас такдир бирлаштирсин....

Кетма…

Сен йўқ, бир кун қадринг билинар, Сен йўқ, юрак бағрим тилинар. Мендан йироқ кетмагин гулим, Васлингга зор этмагин гулим......

Кел яхшиси, севгимдан ҳайиқ

Кел яхшиси, севгимдан ҳайиқ, Бир умр бўл мендан эҳтиёт. Яширмайман, мен бахтга лойиқ, Лекин... лекин сен бахтдан зиёд......

Тоза юрак булса, каттик севардим

Бир тоза ишк булса, жоним берардим! Тоза калб булса, умрим берардим! Тоза дуст булса, дардим айтардим! Тоза юрак булса, каттик севардим!...

Изохлар 1

  1. Офлайн
    Севгисининг дийдорига ту́ймайдиган Анвар
    Севгисининг дийдорига ту́ймайдиган Анвар 18 августа 2021 00:51
    Харкимхам хакики севгини билмайди афсус,,
    Хамма севишганлар у́ртасидахам мехир мухаббат умирбод кучли бу́лмайди афсус

Фикр қўшиш