Сенсиз мен севги хакида шеър

Сенсиз мен


Сенсиз мен гўёки тушга ўхшайман,
Уйғонсанг лахзада кетарман ўчиб.
Сенсиз мен қанотсиз қушга ўхшайман,
Кўкни севаману кетолмам учиб.

Сенсиз мен манзили йўқ бир йўловчи,
Чалкаш кўчаларни кезаман дайдиб.

Сенсиз мен куйману йўқ бир тингловчи,
Дардли нолаларга кетаман сингиб.

Cенсиз мен қуёшман булутлар тўсган,
Кичик дарчалардан боқаман таъфтсиз.
Сенсиз мен кўзёшман ёлғизлик қучган,
Ёммғирдек тўкилиб бораман бахтсиз. 

Сензиз мен якуни ёзилмаган шеър, 
Ўқиб бўлмас сира мириқиб мени.
Сенсиз оёғимни тортар қаро ер,
Юрагинга яшир беркитгин мени.

Сенсиз мен орзуман ушалмайдиган,
Харчанд интилмайин эришиб бўлмас.
Сензиз мен беморман тузалмайдиган,
Нетай бу дард билан келишиб бўлмас.

Сензиз бўғзим ичра ўтмайди нафас,
Ёлғиз умидимсан эрта кун учун.
Сенсизликни менга эп кўрмасанг бас,
Мен ахир тирикман фақат сен учун.

Сенсизликни раво кўрмагин менга, 
Ёлғиз умидимсан эрта кун учун!

Майли энди отди кетди откан кунлар

Майли энди отди кетди откан кунлар. Кайтаролмай догда юрар бу конгиллар. Севаркансан нега тондинг севгимиздан. Хазон булди чин туйгулар пок орзулар....

Сени севмай қўйдим

Сени севмай қўйдим, рости гап, Эсламай ҳам қўйдим, кўп бўлди. Гарчи қувончлардан маҳрумдир дилим, Гарчи ҳижрон уни бошпана қилди......

Севгисиз дунёдан рохат изламанг

🥀🥀Севгисиз дунёдан рохат изламанг Бевафолик ила бахтни кўзламанг Инсонсиз бир умр шундай бўлиб қолинг Бировга қалбаки кўнгил боғламанг.....

Севдим узим

Севдим узим Севди кузим Юракдаги Сунги сузим......

Хасад билан тулган бу фоний дунё

Хасад билан тулган бу фоний дунё, Сизга ёмон кузлар бокмасин билинг. Сизни балолардан асрамок учун, Кузларимни берай кузмунчок килинг....

Севиб колганими сезмай колибман...!

Хаёл дарёсига гарк булибман- у, Умрим утганини билмай колибман, Сизга гох гапириб,гох кулибман-у, Севиб колганими сезмай колибман...!...

Агар сен туш булсанг умурбот ухлай

Агар сен туш булсанг умурбот ухлай, Агар куз ёш булсанг бир умир йиглай, Агар юрак булсанг куксимда асрай, Жонимсан жонимдан мен кандай кечай.......

Йиглама севгилим армон йигласин

Йиглама севгилим армон йигласин Сен учун замину замон йигласин Менку сени севдим севиш хам савоб Ёмгирлар ёгдириб осмон йигласин...

Качонки тошларда очилса гуллар

Качонки тошларда очилса гуллар. Качонки дарёда окмаса сувлар, Качонки кабрга койишса мени. Шунда унутишим мумкин мажнуним сизни...!...

Сиз барибир севиб коласиз. олсам хакида шер

Ериб кетар калбингиз тоши  Окар кöздан ожизлик йоши  Йетмас екан инсон бардоши  Сиз барибир севиб коласиз. ...

Фикр қўшиш