Сенсиз мен севги хакида шеър

Сенсиз мен


Сенсиз мен гўёки тушга ўхшайман,
Уйғонсанг лахзада кетарман ўчиб.
Сенсиз мен қанотсиз қушга ўхшайман,
Кўкни севаману кетолмам учиб.

Сенсиз мен манзили йўқ бир йўловчи,
Чалкаш кўчаларни кезаман дайдиб.

Сенсиз мен куйману йўқ бир тингловчи,
Дардли нолаларга кетаман сингиб.

Cенсиз мен қуёшман булутлар тўсган,
Кичик дарчалардан боқаман таъфтсиз.
Сенсиз мен кўзёшман ёлғизлик қучган,
Ёммғирдек тўкилиб бораман бахтсиз. 

Сензиз мен якуни ёзилмаган шеър, 
Ўқиб бўлмас сира мириқиб мени.
Сенсиз оёғимни тортар қаро ер,
Юрагинга яшир беркитгин мени.

Сенсиз мен орзуман ушалмайдиган,
Харчанд интилмайин эришиб бўлмас.
Сензиз мен беморман тузалмайдиган,
Нетай бу дард билан келишиб бўлмас.

Сензиз бўғзим ичра ўтмайди нафас,
Ёлғиз умидимсан эрта кун учун.
Сенсизликни менга эп кўрмасанг бас,
Мен ахир тирикман фақат сен учун.

Сенсизликни раво кўрмагин менга, 
Ёлғиз умидимсан эрта кун учун!

Сизни севиш

Кипригингиз уйғотар титроқ, Нигоҳингиз ўзи иноят. Сизни севиш саодат, бироқ “Севаман” деб айтиш жиноят......

Сев

Кимлар жамолингга шайдо булади, Ишкингда куяди, адо булади. Сени севолмаслик хато булади, Сен хам мени сев, ёниб-ёниб сев......

Ёлғиз сени севаман фақат

Эҳтиросга лиммо-лим қалбим Тўлиб бўлган орзу муҳаббат Беихтиёр пичирлар қалбим Ёлғиз сени севаман фақат......

СМС ёзсангу, ёзмаса ёмон

Бировни севсангу севмаса ёмон Кимнидир кутсангу келмаса ёмон. Хажрида ёнсангу билмаса ёмон СМС ёзсангу, ёзмаса ёмон....

Асраганим сизсиз

Oрзулардан кизгонаман, хаёлимсиз Мен саволин тополмаган жавобимсиз Севаманда кизгонаман узгалардан Асраганим сизсиз пинхон ардогимсиз...!...

Мен ҳануз фалакка бегонадайман...

Аввал ҳайрон қолдинг, қувондинг, кулдинг, Жим қотдинг. Кўзингга ёш олдинг бирдан. Сўнг бегонадай менга термулдинг, Йиғи нуқси урган нигоҳинг билан....

Сен борсан азизам ёлгиз эмасман...

Сен борсан азизам ёлгиз эмасман.. Калбаки севгига зор хам эмасман.. Сен мени бир умир севаман десанг.. Узгани хеч качон ёрим демасман.....

Кунгил йигкайдию жузкар кулади

Кунгил йигкайдию жузкар кулади. Тил хайт дейдию дил кетма дийди. Кузларим йулингда калбим кулингда. Кани энди доим булсанг ёнимда....

Сен дунёда бахтли булгин

Сен дунёда бахтли булгин, Сабабчиси мен булай. Бу дунёда кулиб юргин, Табассуминг мен булай. Якинларинг купу аммо, Энг якининг мен булай. Севганинг куп булса булсин, Севимлиси МЕН булай....

Сенсиз ҳаёт йўқ

Яхшиям биринчи муҳаббатимнинг гапларига лаққа тушмабман! Энг тутуриқсиз одамлар ошиқлар бўлса керак!.. Бирортаси шу пайтгача сўзида турмаган!.. «Сенсиз ҳаёт йўқ!» – деб, мана, пенсиягаям чиқди ўша биринчи муҳаббатим…...

Фикр қўшиш