Севиб қолсангиз севги хакида шеър

Севиб қолсангиз


Кўнглингизни сўраб олардим,
Олиб келган гулим олсангиз.
Ишонинг мен бахтли бўлардим,
Агар мени севиб қолсангиз.


Бахтлилардан бахтли қилардим,
Ҳаётимга кириб келсангиз.
Қўлингиздан маҳкам тутардим,
Агар мени севиб қолсангиз.

Бахт узугин танлаб олардим,
Юрагимга  умид берсангиз.
Дунёларга сиғмай қолардим,
Агар мени севиб қолсангиз.

Бахт қасрига олиб борардим,
Бир жилмайиб кулиб қўйсангиз.
Дардингизни дойим олардим,
Агар мени севиб қолсангиз.

Мен севгида ахтли бўлардим,
Севги чўғин қалбга солсангиз.
Ишонинг мен бахтли бўлардим
Агар мени севиб қолсангиз.

Севаман бу дунёда кўзим юмгунча

Севаман бу дунёда кўзим юмгунча Севаман руҳим осмон узра чиқгунча,  Севаман севгим сизга етгунча  Севаман то сиз ҳам мендек севгунча....

Мени кучлирок сев...

Мени кучлирок сев Кечагидан хам... Керагидан ортик, Кечагидан куп... Кеча колмас эди юрагимда гам. Кеча севардингда керагидан куп...!!!...

Бир умр йулингизда интизор кузим

Бир умр йулингизда интизор кузим Доимо сизни деб яшайман узим Сиз учун дилдаги энг ширин сузим Хар онда биргаман сизла азизим...

Сен дунёда бахтли булгин

Сен дунёда бахтли булгин, Сабабчиси мен булай. Бу дунёда кулиб юргин, Табассуминг мен булай. Якинларинг купу аммо, Энг якининг мен булай. Севганинг куп булса булсин, Севимлиси МЕН булай....

Азизим севгимиз абадий булсин

Азизим севгимиз абадий булсин Бахт бизга доимо кучогин очсин Чин севги дунёда булса бир дона У хам иккимизнинг севгимиз булсин...!...

Кайтадан берилса менга бу хаёт

Кайтадан берилса менга бу хаёт. Розиман ГУЛИМ сиз учун яна куярдим. Ишонмасман деманг сузларингиз гумон. Яна танлаб - танлаб ГУЛИМ сизни севардим. 💞...

Сен булгин ёнимда доимо хамрох

Майли сен учун сунса хаётим, Майли сен учун синса канотим, Хар канча азобга берардим бардош, Сен булгин ёнимда доимо хамрох......

Чиндан севсангиз унутмок кийин

Чиндан севсангиз унутмок кийин, Аламдан додингиз кукка етса хам, Ташлаб кетолмайсиз мухаббат уйин, У сизни ташлаб кайга кетса хам....

Азизим, меҳрингиз қизғонманг мендан

Сизни қизғонаман, ҳатто ҳаводан, Осмондан, қуёшдан, ҳаттоки, ойдан. Сизни қизғонаман алвон гуллардан, Азизим, меҳрингиз қизғонманг мендан......

Илк бора курганда

Сунги бор караб куй армонсиз кетай Токи эслаб юрай кора кузларинг узимни шу чиройинг билан бант этай Майлига тингламай ширин сузларинг......

Фикр қўшиш