Севиб қолсангиз севги хакида шеър

Севиб қолсангиз


Кўнглингизни сўраб олардим,
Олиб келган гулим олсангиз.
Ишонинг мен бахтли бўлардим,
Агар мени севиб қолсангиз.


Бахтлилардан бахтли қилардим,
Ҳаётимга кириб келсангиз.
Қўлингиздан маҳкам тутардим,
Агар мени севиб қолсангиз.

Бахт узугин танлаб олардим,
Юрагимга  умид берсангиз.
Дунёларга сиғмай қолардим,
Агар мени севиб қолсангиз.

Бахт қасрига олиб борардим,
Бир жилмайиб кулиб қўйсангиз.
Дардингизни дойим олардим,
Агар мени севиб қолсангиз.

Мен севгида ахтли бўлардим,
Севги чўғин қалбга солсангиз.
Ишонинг мен бахтли бўлардим
Агар мени севиб қолсангиз.

Ўша - Ўша юрак - Юрак ҳақида шеър

Ўша-ўша юрак, бу ўша юрак! суюкли, суюксиз, суяксиз юрак! Хар хил кўйга тушиб, ошаган синов керакли, кераксиз, юраксиз юрак!......

Куз олдимда васлинг сени

Куз олдимда васлинг сени кузларингни курмасимдан кунда бир бор йукла мени ишкингда зор улмасимдан...

Севги нима?

Севги бу - уйкудан уйгонганда калейсан деб уйкусираб килинган тонгги кунгирок Севги - овкат едингизми деб берилган савол Севги - иссикрок кийин деб айтилган буйрук Севги - узингизни эхтиёт килинг деб уялибгина айтилган суз Севги - кайдасиз йетиб бориб кунгирок килиб куйинг деб айтилган мехр Севги - хаёлда эмас....Хаётда яшаш Севги - минг марта...

Севгимни армонга алишгем келмас

Севгимни армонга алишгем келмас Хаёт бунца кийнама мани Севгимни мандан тортиб олиб Юрак багримни тиглама хаёт Oрзуларим ушалмас булиб кетма Ким б н кандай орзу килганим биласан Аллох Гулимни кузидаги ёшини артиб Унга узга б н шерин бахт тилашга Мажбур килмагин Аллох 😔😔😔...

Сенку, севгим, бўлажак ёрим

Тунлар ухлай олмай ўйлайман сени, Кундуз учратолмай ўйлайман сени. Барча шерларимда сўйлайман сени Сенчи, севгим, эслайсанми ҳеч!...

Севиб колган бу калбим сиз томон тортар

Севиб колган бу калбим сиз томон тортар, Сиздан кузим узмай утли бокаман. Сизга булган севгим кун сайин ортар, Айтинг, мен не килсам сизга ёкаман.?...

Йиглама севгилим армон йигласин

Йиглама севгилим армон йигласин Сен учун замину замон йигласин Менку сени севдим севиш хам савоб Ёмгирлар ёгдириб осмон йигласин...

Унга айтинглар

Унга айтинглар уни согинганимни... Унга айтинглар уни севишимни... Унга айтинглар хамон уни кутётганимни... Факат унга айтманглар шу сузларни йиглаб айтётганимни..!!!...

Нега сендан кечиб булмайди?

Кечиш мумкин гузал бахордан, Ундан кечсам жоним улмайди. Атиргулдан кечиш мумкину, Нега сендан кечиб булмайди?...

Кел яхшиси, севгимдан ҳайиқ

Кел яхшиси, севгимдан ҳайиқ, Бир умр бўл мендан эҳтиёт. Яширмайман, мен бахтга лойиқ, Лекин... лекин сен бахтдан зиёд......

Фикр қўшиш