Билмадинг севги хакида шеър

Билмадинг
Билмадинг


Соғинч аланга олди,
Юракка ўтлар солди.
Танамнинг ўзи қолди,
Билмадинг!

Борим сенга дегандим,

Жоним сенга дегандим.
Бўлгин ёрим дегандим,
Билмадинг!

Сендан умид қилгандим,
Кўп нарса сўрамадим.
Фақат кўнгил изладим,
Билмадинг!

Арзимайсан арзимга ҳам,
Келмайсан-е ёнимга ҳам.
Тегмайсан-ку жонимга ҳам,
Билмадинг!

Шамшоднинг севги сатри,
Сиғди ёзишга ҳадди.
Букилди тик қомади,
Билмадинг!

Гунчалар куп аммо гуллар каби эмас

Гунчалар куп аммо гуллар каби эмас Хаёллар куп аммо хакикат каби эмас. Сен гузалсан аммо калбинг каби эмас Сени севганлар куп аммо МЕН каби эмас....

Канчалар кутдим мен шу онни

Канчалар кутдим мен шу онни Боримни бахш этай топсам имконни Юрагим сизники хатто рухим хам Энди бермок колди хаста бу жонни...!❤️💝...

Умр дарё каби оқавераркан

Умр дарё каби оқавераркан, Кунлар эрта сари боқавераркан, Ёнингда мехрибон ёринг бўлса ҳам, Илк севги юракни ёқавераркан!...

Ҳаётимга қувонч берган азизимни соғиндим.

Ҳаётимга қувонч берган азизимни соғиндим. Дилимга нур бўлиб кирган қуёшимни соғиндим. Мени бахтли қила олган меҳрибоним сизни соғиндим....

Севмасдан севгини киламиз хавас

Севмасдан севгини киламиз хавас, Чин севги учун чирой керакмас. Oк юзу, кора кош булиши шартмас, Чин мухаббат учун юрак булса бас!♥️...

Севиб колган бу калбим сиз томон тортар

Севиб колган бу калбим сиз томон тортар, Сиздан кузим узмай утли бокаман. Сизга булган севгим кун сайин ортар, Айтинг, мен не килсам сизга ёкаман.?...

Азизам танхосан бевафо ёрсан

Азизам танхосан бевафо ёрсан Клбимга ут солган ажиб пинхонсан Кийнама калнбимни огрийди жоним Ахир шу юракда узинг хам борсан....

улсам хам барибир севаман сени!

Кузларим кур булса, курмасдим сени, Юрагим тош булса, севмасдим сени, Майли хижрон азоби кийнасин мени, улсам хам барибир севаман сени!...

Истайсизми-йўқми

Истайсизми-йўқми, гардун айлана, Истайсизми-йўқми, қайтиб келаман. Соғинмаган кўзингиздан айланай, Истайсизми-йўқми, сизни севаман......

Эхтиёт кил узингни Менга жуда кераксан

Эхтиёт кил узингни Менга жуда кераксан, Согинаман сузингни Мен хохлаган юраксан! Билсанг сенсиз ярмимни Йукотганга ухшайман, Огритмагин калбимни Менга жуда кераксан!...

Фикр қўшиш