Кетма… севги хакида шеър

Кетма…
Кетма…


Сен йўқ, бир кун қадринг билинар,
Сен йўқ, юрак бағрим тилинар.
Мендан йироқ кетмагин гулим,

Васлингга зор этмагин гулим.

Сирли нигоҳ бўлмас сен каби,
Нурли нигоҳ бўлмас сен каби,
Сенга муштоқ бўлмас мен каби,
сенга муштоқ бўлмас мен каби.

Соғинганда қучоқ очиб кел,
Дилга ҳушбўй атринг сочиб кел.
Юрагимга нурдай оқиб кел
Мендан йироқ кетмагин гулим
Васлингга зор этмагин гулим.

Сен йўқ бир кун қадринг билинар
Сен йўқ юрак бағрим тилинар…

Фақат сен

Рашк қилмагин яккагинам, ягонам, Куйдиришда, қизғонишда бир донам, Сендан ўзга бегонадир ҳар одам, Ҳаёлимда фақат сенсан, фақат сен!......

Осмонга узатсам етади кулим

Осмонга узатсам етади кулим Севги изхор килишга ожиздир тилим Куркаман рад этсангиз огрийди дилим Хануз сизни севаман ёлгиз севгилим......

Йўқотгим келмас

Хаёлда юзларинг суратин чиздим, Ишқнинг боғларини сен билан кездим. Ўшанда муҳаббат нелигин билдим, Мен сени йўқотгим келмас ҳеч қачон......

улсам хам барибир севаман сени!

Кузларим кур булса, курмасдим сени, Юрагим тош булса, севмасдим сени, Майли хижрон азоби кийнасин мени, улсам хам барибир севаман сени!...

Севгисиз дунёдан рохат изламанг

🥀🥀Севгисиз дунёдан рохат изламанг Бевафолик ила бахтни кўзламанг Инсонсиз бир умр шундай бўлиб қолинг Бировга қалбаки кўнгил боғламанг.....

Инсон борки севгига кодир

Инсон борки севгига кодир, Хар бир калбнинг эгаси бордир. Гар мухаббат сенга интилса, Юрагингда менга жой колдир....

Сиздан кунглим совуб коляпти

Мендан узок кеттингиз нари Oшик юрак овуб коляпти Ужарлашиб борганиз сари Сиздан кунглим совуб коляпти......

Севги билан огриса дил

Севги билан огриса дил Дори билан даволанмас бил Агар шундай булмасин десанг Уз севгинга вафодорлик кил...

Нима хато булди севгилим?

Севдим севдинг севилди диллар, Армон бизни кузатарди жим. кандай бахтли утарди йиллар, Нима хато булди севгилим?...

Йиғламанг

Армон бўлиб қолсам бағрингиз ғашлаб, Дилингиз оғритар сўзларим бошлаб. Кетар бўлсам агар дунёни ташлаб, Йиғламанг мен учун кўзингиз ёшлаб!...

Изохлар 1

  1. Офлайн
    Саидмумин
    Саидмумин 13 сентября 2021 00:11
    Гап йук омад

Фикр қўшиш