Сени яна кўрармиканман севги хакида шеър

Сени яна кўрармиканман
Сени яна кўрармиканман


Мана, кунлар ўтар кунларни қувиб,
Юрагим совийди жавобсиз куйиб,
Умр тоймоқдадур адоққа овиб,
Сени яна кўрармиканман?..


Қуёш ҳам алдайди ботиб кетгунча,
Дўстга дўстман доим сотиб кетгунча,
Хаёллар тўзғийди токи ўтгунча
Сени яна кўрармиканман?..

Туйғуларим йиғлар, қолади ғижим,
Дарду балоларга ғамҳона ичим,
Хаётимда кутган сўнги илинжим-
Сени яна кўрармиканман?..

Қўнғироқ чалади умр карвони,
Бошлайди ҳаёллар ажиб ғавғони,
Тинглайман кўнглимда яшар навони-
Сени яна кўрармиканман?

Хаётда маъно йук яшашдан сенсиз.

Кимгадур висолсан, кимгадур хижрон. Кимгадур орзусан, кимгадур армон. Кимгадур бир умр, кимгадур бир он. Кимгадур томчисан, кимгадур уммон. Кимгадур аччиксан, кимгадур ширин. Хуллас «МУХАББАТСАН» дунёда тенсиз. Хаётда маъно йук яшашдан сенсиз....

Жоним жисмингда жоним

Жоним жисмингда жоним, жозибангда жинниман. Жабрдаман жарликда, жонга жабр жаллодсан жасоратим, Жавобсиз жайронимсан жонимсан жамолинга жабр жонсиз, Жонга жабр жаллодсан.!...

Мухаббат

Сен чиройли изҳор айтардинг, Мен чиройли уялар эдим. Сен мардликдан топгандинг камол, Мен ҳаёдан улғаяр эдим......

Севиб колганими сезмай колибман...!

Хаёл дарёсига гарк булибман- у, Умрим утганини билмай колибман, Сизга гох гапириб,гох кулибман-у, Севиб колганими сезмай колибман...!...

Сиз барибир севиб коласиз. олсам хакида шер

Ериб кетар калбингиз тоши  Окар кöздан ожизлик йоши  Йетмас екан инсон бардоши  Сиз барибир севиб коласиз. ...

Қабрим узра кутараман бош!

Мени "сев"деб қилмайман талаб. Мажбурий севишга йўқ менда хавас. Фақат ўлганимда кўздаги ёшинг. Томчи бўлиб оқсин юзингда бирпас......

Агар сен туш булсанг умурбот ухлай

Агар сен туш булсанг умурбот ухлай, Агар куз ёш булсанг бир умир йиглай, Агар юрак булсанг куксимда асрай, Жонимсан жонимдан мен кандай кечай.......

Куни келиб...

Куни келиб рухимни тарк этар жоним, кизгалдоклар безайди кабримни мени. Бир кун бу дунёга кайта келаман. лек ушанда хам сизни севаман....

Азизам, бу хаёт аслида эртак...

Азизам, бу хаёт аслида эртак, Изингиздан мунаввар ёгдулар ёгсин. Сизни деб жаннатни тарк этган эркак, Эрканигохингиздан жаннатни топсин...!...

У хохлаган...

У хохлаган хамма нарсани бера олмаслигим мумкин, лекин, узимда борининг хаммасини бера оламан!...

Фикр қўшиш