Йўқотгим келмас севги хакида шеър

Йўқотгим келмас
Йўқотгим келмас


Хаёлда юзларинг суратин чиздим,
Ишқнинг боғларини сен билан кездим.
Ўшанда муҳаббат нелигин билдим,
Мен сени йўқотгим келмас ҳеч қачон.


Кўзларинг кўзимга тушганда ногох,
Сен мени бир сирдан этардинг огох.
Сенсиз яшолмайман сўзимга ишон,
Мен сени йўқотгим келмас ҳеч қачон.

Сени деб яшайман икки дунёда,
Фақат сен яшайсан митти юракда.
Бахтимга доимо бўлгин сен омон,
Мен сени йўқотгим келмас ҳеч қачон.

Шамшоднинг боғида гуллаган гулсан,
Дурларнинг ичида дурдона сенсан.
Боғбону заргарга бермасман ишон,
Мен сени йўқотгим келмас ҳеч қачон.

Билмадим тушимми, унгимми бари

Билмадим тушимми, унгимми бари, Сени кургим келар курганим сари. Сендан утинаман калбим гавхари, Ёнимдан сира хам кетмагин нари....

Севаман демагин, кутаман дема...

Севаман демагин, кутаман дема... Тарк этсам оламни кабримга келма... Кечирардим хатто улсам унутсанг... Лек тириклигимда хиёнат килма!!!...

Майлими тунлари келсам

Майлими тунлари келсам... Тушингда, Кафтинга кафтимни куйсам охиста, Елкангда жимирлаб утсам титрокдек, Сочларинг мехрла силасам аста......

Мени хатто эсламайсан хам

Мени хатто эсламайсан хам. Согиниб хам куймайсан бир бор. Пок севгимга ачиниб дилдан. Йиглаяпман такрор ва такрор......

Токи кузларимда яшар экансан

Токи кузларимда яшар экансан, Орзулар улмайди, тилаклар яшар. Менга фарки йукдир, нима дегансан, Мухаббат кунглимга илхом улашар....

Сизни курганимдан бери бегонаман

Сизни курганимдан бери бегонаман Хайкириб юборгим келару жимман Кизганавераман сизни хаммадан. Рашк килганим билан сизга хеч кимман..!...

Хазил-хазил билан севишиб колдик

Хазил-хазил билан куришиб колдик, Хазил-хазил билан танишиб колдик, Мос чикиб колдик-да бир-биримизга, Хазил-хазил билан севишиб колдик......

Баъзилар севади кора кош учун

Баъзилар севади кора кош учун, Баъзилар севади узун соч учун. Баъзилар севади ширин суз учун, Хамиша севмок керак тоза калб учун....

Севиб колган бу калбим сиз томон тортар

Севиб колган бу калбим сиз томон тортар, Сиздан кузим узмай утли бокаман. Сизга булган севгим кун сайин ортар, Айтинг, мен не килсам сизга ёкаман.?...

Гижимланган когоз бурчакда бисёр

Гижимланган когоз бурчакда бисёр Сиёх тамом. Шеърлар конда ёзилди Кузларим юмилди юрагим хушёр Ишон! бугун кадринг ёмон сезилди...!!!...

Изохлар 5

 1. Офлайн
  Aziza
  Aziza 5 ноября 2022 12:21
  Sher juda zõr ekan
 2. Офлайн
  Mohichehra
  Mohichehra 10 июня 2022 09:46
  Mendan senga maktub
 3. Офлайн
  Shahnoza
  Shahnoza 21 мая 2022 07:20
  Men uchun qadrli men sevgan inson ohiriga qowsa yahwro bo'lard lk zo'r
 4. Офлайн
  Дилшода
  Дилшода 19 ноября 2021 19:40
  Чиройли шер икан
 5. Офлайн
  Толиб
  Толиб 22 июля 2021 22:33
  Генри узбекчаси керак

Фикр қўшиш